Skip to main content

Big Welsh Bite

Cegaid o Fwyd Cymru 2020

O ganlyniad i'r argyfwng Covid-19, mae'r Cyngor wedi penderfynu canslo achlysur Cegaid o Fwyd Cymru, a oedd wedi'i drefnu ar gyfer 1 a 2 Awst 2020.  Doedd y penderfyniad yma ddim yn un hawdd, ond mae diogelwch ein cyflenwyr a'n cwsmeriaid yn flaenoriaeth i ni. Hoffai'r Cyngor ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi'r achlysur dros y blynyddoedd, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu chi'n ôl i Cegaid o Fwyd Cymru ar 7 a 8 Awst 2021.
I gael y newyddion diweddaraf am y Coronafeirws gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, ewch i www.rctcbc.gov.ukBWB-Girl-Eating

Bydd yna lawer o atyniadau eleni eto, gan gynnwys amrywiaeth dda o stondinau bwyd a chrefft, a rhaglen lawn o sioeau yn yr arena, arddangosiadau coginio ac atyniadau ar y cyrion

 

 

Mae'r ŵyl fwyd boblogaidd yn dychwelyd ar 7-8 Awst 2021! Bydd yna adloniant AM DDIM a mynediad AM DDIM. Dyma achlysur sydd at ddant bawb!

Bydd achlysur Cegaid o Fwyd Cymru yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad, sy'n gartref i Lido Cenedlaethol Cymru.

 

BWB-Lido

lido-Ponty-Visit-RCT-Welsh