Skip to main content

Big Welsh Bite

Cegaid o Fwyd Cymru 2021

Er mwyn ymateb i bandemig parhaus Covid-19, mae POB achlysur wedi’i ganslo nes y dywedwn ni’n wahanol. Bwriad hyn yw sicrhau bod modd dilyn canllawiau y Gwasanaeth Iechyd a’r Llywodraeth, gan ddiogelu ein cymunedau. Gobeithio bydd modd i ni eich gweld chi cyn bo hirBWB-Girl-Eating

Bydd yna lawer o atyniadau eleni eto, gan gynnwys amrywiaeth dda o stondinau bwyd a chrefft, a rhaglen lawn o sioeau yn yr arena, arddangosiadau coginio ac atyniadau ar y cyrion

 

 

Bydd achlysur Cegaid o Fwyd Cymru yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad, sy'n gartref i Lido Cenedlaethol Cymru.

 

BWB-Lido

lido-Ponty-Visit-RCT-Welsh