Skip to main content

Big Welsh Bite

 

Bydd gŵyl Cegaid o Fwyd Cymru yn dychwelyd ar 3 a 4 Awst 2019. 

Dewch draw i Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd am benwythnos arall o adloniant a gwledd o ddanteithion i'ch temtio!BWB-Girl-Eating

Bydd yna lawer o atyniadau eleni eto, gan gynnwys amrywiaeth dda o stondinau bwyd a chrefft, a rhaglen lawn o sioeau yn yr arena, arddangosiadau coginio ac atyniadau ar y cyrion

Bydd yr achlysur ar agor rhwng 11am a 5pm ar y ddau ddiwrnod. Dewch i roi cynnig ar ddanteithion blasus o bob cwr o'r wlad!

 

Mae'r ŵyl fwyd boblogaidd yn dychwelyd ar 4-5 Awst! Bydd yna adloniant AM DDIM a mynediad AM DDIM. Dyma achlysur sydd at ddant bawb!

Bydd achlysur Cegaid o Fwyd Cymru yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad, sy'n gartref i Lido Cenedlaethol Cymru.

 

BWB-Lido

lido-Ponty-Visit-RCT-Welsh