Skip to main content

Big Welsh Bite

Diolch i'r 20,000 o bobl a ddaeth i achlysur Cegaid o Fwyd Cymru’r. 

Daw Cegaid o Fwyd Cymru nôl i Barc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd ar 1 a 2 Awst, 2020.

Cymerwch funud i rannu’ch barn ar ein harolwg a fydd yn ein helpu i ni gynllunio achlysuron yn y dyfodol.BWB-Girl-Eating

Bydd yna lawer o atyniadau eleni eto, gan gynnwys amrywiaeth dda o stondinau bwyd a chrefft, a rhaglen lawn o sioeau yn yr arena, arddangosiadau coginio ac atyniadau ar y cyrion

Bydd yr achlysur ar agor rhwng 11am a 5pm ar y ddau ddiwrnod. Dewch i roi cynnig ar ddanteithion blasus o bob cwr o'r wlad!

 

Mae'r ŵyl fwyd boblogaidd yn dychwelyd ar 4-5 Awst! Bydd yna adloniant AM DDIM a mynediad AM DDIM. Dyma achlysur sydd at ddant bawb!

Bydd achlysur Cegaid o Fwyd Cymru yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad, sy'n gartref i Lido Cenedlaethol Cymru.

 

BWB-Lido

lido-Ponty-Visit-RCT-Welsh