Skip to main content

Big Welsh Bite

BWYD O GYMRU

Bydd Gŵyl Cegaid o Fwyd Cymru yn Cael ei Chynnal Rhwng 11am A 5pm ar 4 a 5 Awst.

Mynediad AM DDIM ac adloniant AM DDIM.

BWB-2018-Main-Promo-half
Bydd Gŵyl Cegaid o Fwyd Cymru 2018 yn dechrau mewn...

BWB-Girl-Eating

Bydd yna lawer o atyniadau eleni eto, gan gynnwys amrywiaeth dda o stondinau bwyd a chrefft, a rhaglen lawn o sioeau yn yr arena, arddangosiadau coginio ac atyniadau ar y cyrion

Bydd yr achlysur ar agor rhwng 11am a 5pm ar y ddau ddiwrnod. Dewch i roi cynnig ar ddanteithion blasus o bob cwr o'r wlad!

 

Mae'r ŵyl fwyd boblogaidd yn dychwelyd ar 4-5 Awst! Bydd yna adloniant AM DDIM a mynediad AM DDIM. Dyma achlysur sydd at ddant bawb!

Bydd achlysur Cegaid o Fwyd Cymru yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad, sy'n gartref i Lido Cenedlaethol Cymru.

 

BWB-Lido

lido-Ponty-Visit-RCT-Welsh