Skip to main content

Arddangoswyr

 

Wedi’i noddi gan:

GBC_Header_logo

Mae yna fyrgyrs a chacennau, churros a cheddar, macaronau a malws melys, wyau selsig a melysion - a llawer yn rhagor!

Angry Bird Chicken

Stribedi cyw iâr a dipiau, sglodion wedi'u llenwi, sglodion halloumi a rhagor… mae'r gwerthwyr bwyd stryd yma yn trochi cyw iâr â sbeisys Brasil am flas ffres, gwych.

Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

The Artisan Cook

Rhai o'r pitsas tân coed gorau yng Nghymru gyda chynhwysion sy'n gweddu pob chwaeth. 

 

Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

Asia Spice Box

Mae lapiadau tikka cyw iâr a tikka llysiau Asia Spice Box yn ffres, yn flasus ac wedi'u sbeisio'n berffaith.  Mae modd i chi ail-greu'r hud adre drwy brynu eu pastau fegan a heb lwten.

Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

Opsiynau fegan ar gael

Blaenafon Cheddar

Cawsiau Cheddar, platiau caws, nachos cawslyd i'w blasu.  Os ydych yn hoffi caws, dyma'r stondin i chi!

Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

Bryn Farm BBQ

Mae'r sgiwer cyw iâr troedfedd o hyd hynod boblogaidd yn dychwelyd i achlysur Cegaid o Fwyd Cymru ynghyd â byrgyrs gourmet Cymreig, cŵn poeth mawr â selsig Cymreig, prydau bach i blant a sglodion tenau.  Mae lemonêd cartref hefyd ar gael yma.

 

Chocolate House

Siocledi wedi'u gwneud â llaw sydd wedi ennill gwobrau… prynwch rai yn anrheg i rywun (neu cadwch y cyfan i chi'ch hun…)

 

Coffi Cwrt

Gyda bwydlen goffi Espresso lawn, amrywiaeth o de, siocled poeth a diodydd meddal, mae trelar symudol Coffi Cwrt yn lle gwych i'r rhai sy'n hoff iawn o gaffein!

 

Coity Bach Produce

Mae cig geifr, porc, cig oen a chig dafad sy'n syth o fuarth y fferm ar werth yma, yn ogystal â 20 math gwahanol o wyau selsig.

 

Cortile Coffee

Mae Cortile Coffee fel arfer yn eu caffi a siop gynnes a chroesawgar ym Marchnad Dan Do Pontypridd, ond bydd yr arbenigwyr te a choffi yn achlysur Cegaid o Fwyd Cymru gyda'u te, coffi arbenigol a dewis o beiriannau coffi Gaggia.

 

Cottage Sweets

"Malws melys anarferol".Pob math o flasau o falws melys wedi'u gwneud â llaw!  Mae stondin Cottage Sweets hefyd yn gwerthu lolis wedi'u gorchuddio â siocled a danteithion melys eraill!

 

Cruz Cafe

Bydd digonedd o ddewis i'r rheini sy'n caru coffi yn achlysur Cegaid o Fwyd Cymru eleni - mae Cruz Café yn cynnig coffi, diodydd oer a byrbrydau.

 

Dinky Donuts

Os ydych chi eisiau toesen fach, côn eira neu gandi-ffloss, bydd trelar Dinky Donuts yn barod gyda'r holl ddanteithion hyn a rhagor!

 

Doughnutterie

Boed yn eu steil brioche adnabyddus neu'n doesenni mawr a meddal, peidiwch â cholli mas ar flas, llenwad na chynhwysion y toesenni gourmet hyn.

 

Eccentric Gin

Gins a gwirodydd wedi'u gwneud â llaw yng Nghaerffili, Cymru.  Ewch â rhai adref i'w mwynhau!

 

Fairtrade

Coffi, siocled a rhagor o nwyddau Masnach Deg yma

 

Freemans 

Byrgyrs, cŵn poeth a chandi-ffloss!

 

Fudgepots

Mae Fudgepots yn gyfuniad blasus o ddiwylliant a bwyd Cymru ac India, yn cynnig blasau cyffug traddodiadol fel siocled a fanila yn ogystal â'r fersiynau Indiaidd sbeislyd gwreiddiol.

 Opsiynau fegan ar gael

Glamorgan Brewing Co.

**Noddwyr yr Achlysur**Mae gan Glamorgan Brewing Co. ddewis amrywiol a blasus o gwrw Cymreig, cwrw golau a seidr sydd wedi'u bragu yma yn Rhondda Cynon Taf.  Dewch draw i'r babell gwrw dros dro a phrofwch be sydd ganddyn nhw i chi'ch hun!

 

Gwynt Y Ddraig Cider 

Seidr Cymreig wedi'i wneud yn draddodiadol gyda ffrwythau ffres wedi'u gwasgu â blas yr elfennau.

 

Hay Wines

Mae Hay Wines wedi bod yn angerddol iawn am wirodydd wedi'u gwneud â llaw erioed, ac wedi datblygu ystod o gynnyrch sy'n cynnwys gwirodydd siocled.

 

Hogget Hog Roasts

Crepes, byrgyrs wedi'u gwneud o gig eidion du Cymreig a dewis eang o selsig gourmet. Dyma un i garwyr cig y teulu!

 

Krazy Crepes

Crepes a thoesenni i fodloni'ch dant melys.  Peidiwch â phoeni - os oes well gennych chi grepe sawrus, mae yna ddigon o opsiynau i chi hefyd!

 

Little Goat Brewery 

Mae 50 mlynedd o brofiad bragu yn y cartref yn mynd i greu cwrw crefft Bragdy'r Little Goat.  Dewiswch rai i'w profi adref neu prynwch anrheg i'ch hoff yfwr cwrw!

 

MKS Food Distribution

Olifau, cnau, 'Turkish Delight', a baclafa - beth am brynu byrbryd yma?

 

Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

Opsiynau fegan ar gael

Little Grandma's Kitchen

Dyma ddeiliaid Gwobr Cynnyrch Cymreig y Flwyddyn. Mae'r siytni, ceuledau, jamiau,  piclau, marmaledau a'r saws ffrwythau ar y stondin yma'n syfrdanol flasus!

 

Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

Opsiynau fegan ar gael

The Vale Roast Meat Company

Roliau Porc Poeth wedi'u gweini â stwffin saets a winwns a saws afal.  Does dim angen rhagor o esboniad -  mwynhewch.

 

Ooh La La Patisserie

Rhosyn,  cnau pistasio, cwcis a hufen, menyn caramel ... mae'r macarŵns ar y stondin  yma'n dod ymhob lliw a blas.  Beth am  flasu'r cyfan???

 

Taffys Treats

Mae  cyffug sy'n blasu fel pice yn sicr o fod yn boblogaidd mewn gŵyl fwyd Gymreig. Os rydych chi'n hoffi cyffug mae'n RHAID i chi flasu’r cyffug  Cymreig mewn amrywiaeth o flasau! 

 

Modo Italian

Bwyd stryd Eidalaidd ar ei orau.  Mae'r pitsa ffritta sy'n cael ei werthu yma yn ysgafn ac mae'r pitsas wedi plygu yn llawn dop o gynhwysion ac yn cael eu gweini'n syth o'r ffrïwr.   

 Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

Noodles to Go

Nwdls wedi'u ffrio a'u coginio yn y fan a'r lle ar woks nwy.  Ffefryn amlwg gan ymwelwyr rheolaidd Cegaid o Fwyd Cymru.

 Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

Ooh La La Patisserie

Mae Macaronau Ffrengig, y macaronau ar y stondin yma, o bob lliw a blas.  Beth am flasu'r cyfan???

 

Pizza Boyo

Mae'r arbenigwr pitsa tân coed poblogaidd yn dychwelyd gyda phitsas mwy perffaith!

 Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

The Queen Pepiada

Mae'r lori o fwyd o Feneswela yn cyrraedd Cegaid o Fwyd Cymru gyda'i arepa - pryd cyflym gyda llenwadau cyferbyniol, melys a sawrus, sawrus i'r siarp a siarp hyd at y hynod hyfryd.  Rhowch gynnig ar sglodion budr cassafa gyda'ch pryd a'u mwynhau!

 

Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

Opsiynau fegan ar gael

Rhosyn Farm

Mae Rhosyn Farm yn dilyn ethos “O'r Fferm i'r Fforc” gyda phob peth ar eu trelar yn tarddu o'u fferm yn Sir Gaerfyrddin.   

 

Riverford Organic Farmers

Archebwch eich bocs o lysiau organig yma. 

Opsiynau Llysfwytäol ar gael 

Opsiynau fegan ar gael

Sub Zero 

** Noddwyr yr Achlysur**  Â hwythau'n noddi Cegaid o Fwyd Cymru am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae stondin Subzero bob tro'n boblogaidd gydag ymwelwyr ac nid yw'n anodd gweld pam.  Gyda blasau yn amrywio o gwm chwythu i honeycomb, mae'r hufen iâ enwog (a blasus) sy'n cael ei wneud yng Nghymru yn llwyddo i synnu a phlesio bob tro. 

 

Taffy's Treats

Mae digon o ddewis i'r rhai sy'n hoff o gyffug eleni.  Mae Taffy's Treats yn cynnig cyffug Cymreig â blasau ffantastig!  

 

Two Dogs Coffee Roasting Company Ltd

Mae Two Dogs Roasting Company yn defnyddio ffa coffi o bob cwr o'r byd ac yn eu rhostio yma yn Rhondda Cynon Taf i greu blasau unigryw.  Gan werthu pecynnau o goffi a ffa, ynghyd â nwyddau i wneud coffi ac anrhegion eraill, dyma stondin arall yn achlysur Cegaid Fawr o Gymru fydd ar lwybr y rhai sy'n hoffi coffi.

 

Vale Roast Meat Co

Roliau porc poeth wedi'u gweini â stwffin saets a winwns a saws afal.  Does dim angen esboniad pellach - mwynhewch.

 

Van Goffi

 Mae modd i chi gael eich cappuccino, flat white, mocha, latte neu unrhyw fath o goffi sydd ei angen arnoch chi yma!

 

The Welsh Cake Shop

Pice o bob math yn syth o'r stondin enwog ym Marchnad Pontypridd.

 

The Welsh Confection

Mae modd i chi ddod o hyd i ddewis arall ar gyfer pwdin yma, gyda danteithion melys wedi'u gwneud â llaw, gan gynnwys malws melys, taffi a honeycomb.