Skip to main content

Noddwyr

 

Mae achlysur Cegaid o Fwyd Cymru yn dathlu'i ben-blwydd yn 15 oed eleni. Bob blwyddyn, mae'r cyfuniad o fwyd gwych ac adloniant yn denu teuluoedd a thwristiaid o bob man. Ar gyfartaledd, mae 20,000 o bobl yn dod i'r achlysur.

Mae cyfleoedd noddi ar gael. Os ydych chi'n fusnes lleol sydd â diddordeb mewn hyrwyddo'ch cynnyrch yng Ngŵyl Cegaid o Fwyd Cymru, anfonwch e-bost i achlysuron@rctcbc.gov.uk i drafod yr opsiynau sydd ar gael.