Skip to main content

Be' sy' 'mlaen?

Whats-on-in-the-arena
Saturday
Sunday

Mae llawer i'w fwynhau yng ngŵyl Cegaid o Fwyd Cymru eleni!

Dewch i gwrdd â Caspa, Percy, Corky a'u ffrindiau! Bydd y Black Rock Llamas yn dychwelyd i'r ŵyl yn 2018.  Dewch i weld eu sioe llawn hwyl, lle byddan nhw'n neidio, yn rasio ac wynebu cwrs rhwystrau.  Mae modd i chi ymuno yn yr hwyl hefyd - cewch wisgo poncho a thywys lama o amgylch y cwrs.  Mae'r anifeiliaid cyfeillgar a hapus yma'n siŵr o godi gwên!

Dewch i wylio The Runner Pack. Byddwch wrth eich boddau yn gweld yr hwyaid hoffus yn cael eu rheoli gan gi defaid cyfeillgar. Un i'r plant (bach a mawr!)

Yn ogystal â hynny, bydd cwmni Black Mountain Falconry hefyd yn ymddangos yng ngŵyl Cegaid o Fwyd Cymru.  Bydd yr adar ysglyfaethus mawreddog yma yn siŵr o aros yn eich cof ymhell ar ôl iddyn nhw ddychwelyd i'w cynefin yn y mynyddoedd.

NEWYDD YN 2018!!  Dewch i weld Chunkie Russell yn cyflwyno Gwallgofrwydd Sioeau Gêm!  Bydd e'n gofyn am wirfoddolwyr – ewch i mewn i'r arena os mentrwch chi!

Bwriwch olwg ar ryseitiau Cegaid o Fwyd Cymru yma

Mae modd i chi ein dilyn ni ar:

Twitter-Promo-Welsh
Find-Us-On-Facebook-Promo