Skip to main content

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

 

Bydd y buddsoddiad arfaethedig ar gyfer yr ysgol yn y Beddau yn darparu cyfleusterau gwell i'r chweched dosbarth  a chyfleusterau chwaraeon gwell, yn ogystal â chyfleusterau ehangach sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif erbyn 2023. Mae'r buddsoddiad arfaethedig yn rhan o fuddsoddiad gwerth £75.6 miliwn ar draws ardal ehangach Pontypridd.

Byddai'r cynllun mawr yma'n darparu adeilad chweched dosbarth newydd, cyfleusterau chwaraeon newydd (yn ogystal â'r trac athletau a chae 3G sydd eisoes yno ers 2019) a chyfleusterau ysgol gwell i ddisgyblion Cyfnodau Allweddol 3 a 4. Bydd cyfleoedd hefyd i aelodau'r gymuned ehangach ddefnyddio'r cyfleusterau newydd.

'Llofnodi'r dur' i nodi carreg filltir gwaith adeiladu ar safleoedd ysgolion (Tachwedd 2022)

Bydd dau floc dysgu sydd o ansawdd isel yn cael eu dymchwel yn rhan o'r prosiect a chaiff maes parcio newydd ei adeiladu. Bydd y buddsoddiad yn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif yn barod ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Mae ymgynghoriad a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2021 wedi rhoi cyfle i drigolion ddod i wybod mwy am y cynllun ac i fynegi eu barn. Bydd yr adborth sy'n dod i law yn helpu i lywio'r cynlluniau ymhellach ac yn llywio cais cynllunio terfynol i'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu.

Derbyniodd y cynllun ganiatâd cynllunio llawn oddi wrth Bwyllgor Cynllunio a Datblygu'r Cyngor ym mis Mawrth 2022.

Bryn Celynnog artist impression (credit, Rio)