Skip to main content

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

 
Bydd y buddsoddiad arfaethedig ar gyfer yr ysgol ym Meddau yn darparu cyfleusterau gwell i'r chweched dosbarth  a chyfleusterau chwaraeon gwell, yn ogystal â chyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif ehangach erbyn 2023. Mae'r buddsoddiad arfaethedig yn rhan o fuddsoddiad gwerth £55 miliwn ar draws ardal ehangach Pontypridd.

Byddai'r cynllun mawr yma'n darparu adeilad chweched dosbarth newydd, cyfleusterau chwaraeon newydd (yn ogystal â'r trac athletau a chae 3G sydd eisoes yno ers 2019) a chyfleusterau ysgol gwell i ddisgyblion Cyfnodau Allweddol 3 a 4. Bydd cyfleoedd hefyd i aelodau'r gymuned ehangach ddefnyddio'r cyfleusterau newydd.

Bydd dau floc dysgu sy'n wael eu hansawdd yn cael eu dymchwel yn rhan o'r prosiect a chaiff maes parcio a man mynediad newydd i'r ysgol eu hadeiladu. Bydd y buddsoddiad yn darparu cyfleusterau Ysgolion y 21ain Ganrif o'r radd eithaf yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24.

Mae ymgynghoriad a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2021 wedi rhoi cyfle i drigolion ddod i wybod mwy am y cynllun ac i fynegi eu barn. Bydd yr adborth sy'n dod i law yn helpu i lywio'r cynlluniau ymhellach ac yn llywio cais cynllunio terfynol i'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu.

Bryn Celynnog Comprehensive School Building Drawing