Skip to main content

Ysgol Gynradd Cwmaman

 

Agorodd yr ysgol gynradd newydd i blant 3-11 oed yng Nghwmaman ym mis Medi 2018 gan groesawu disgyblion hen Ysgol Babanod Cwmaman ac Ysgol Iau Glynhafod.

Mae safle'r ysgol newydd ar Ffordd Glanaman yn cynnwys ysgol newydd sbon, maes parcio i staff, ardal gollwng/casglu ar gyfer rhieni a disgyblion, dwy Ardal Chwarae Aml-ddefnydd newydd, caeau chwarae ac ystafell gymunedol.

Yn ogystal â hyn, cafodd gwaith symud ac ailfodelu'r ardal chwarae ei gwblhau. Mae'r ardal yn cael ei defnyddio'n aml gan y gymuned leol.

    

Argraff artist

Cwmaman Community Primary School - Cllr Rosser - June 2017-2 Plans
Cwmaman school - artist's impression

Lluniau o'r Prosiect – Gorffennaf 2018

Cwmaman Primary
Cwmaman Primary 2
Cwmaman Primary 3
Cwmaman Primary 4
Cwmaman Primary 5
Cwmaman Primary 6