Skip to main content

Cwmaman New Primary School

 
Mae disgwyl i'r ysgol gynradd newydd i blant 3-11 oed yng Nghwmaman agor erbyn mis Medi 2018. Bydd yr ysgol newydd yn gwasanaethu disgyblion cyfredol Ysgol Babanod Cwmaman ac Ysgol Iau Glynhafod. 

Bydd safle'r ysgol newydd ar Ffordd Glanaman yn cynnwys ysgol newydd sbon, maes parcio i staff, ardal gollwng/casglu ar gyfer rhieni a disgyblion, dwy Ardal Chwarae Aml-ddefnydd newydd, caeau chwarae ac ystafell gymunedol.

    

Yn ogystal â hyn, cafodd gwaith symud ac ailfodelu'r ardal chwarae ei gwblhau yn ystod yr haf. Mae'r ardal yn cael ei defnyddio'n aml gan y gymuned leol.

Mae cwmni Morgan Sindall wedi bod yn ymgynghori â disgyblion trwy gydol gwaith y cynllun yma, ac wedi trefnu ymweliadau fel bod disgyblion yn gallu gweld y cynnydd sy'n cael ei wneud ar y safle. Mae cwmni adeiladu Morgan Sindall yn darparu cylchlythyrau cyson er mwyn rhannu'r newyddion diweddaraf ynglŷn â'r cynllun â rhanddeiliaid.

Disgyblion yn ymweld ag ysgol Cwmaman gwerth £7.2miliwn ar ôl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau

Cynllun Llwybrau Diogel i gael ei weithredu yng Nghwmaman yr haf yma

Argraff artist

Cwmaman Community Primary School - Cllr Rosser - June 2017-2 Plans
Cwmaman school - artist's impression

Delweddau cynnydd - Gorffennaf 2018

Cwmaman Primary
Cwmaman Primary 2
Cwmaman Primary 3
Cwmaman Primary 4
Cwmaman Primary 5
Cwmaman Primary 6