Skip to main content

Ysgol Gynradd Y Cymer

 

Mae'r gwaith sy'n cael ei gwblhau yn Ysgol Gynradd y Cymer yn cynnwys gwaith ailfodelu sylweddol ac adnewyddu bloc yr adran iau ynghyd â gwaith allanol sy'n cynnwys to newydd, gwaith cynnal i wyneb blaen yr ysgol, mynediad newydd a gwella'r Ardal Gemau Aml-ddefnydd. 

Bydd gwaith tu fewn i'r adeilad yn cynnwys newid cynllun yr ysgol (gan ffurfio ystafelloedd dosbarth, toiledau a ffreutur newydd), cegin fasnachol newydd a gwaith ailaddurno trwy'r ysgol gyfan.

Mae cwmni adeiladu Knox and Wells wedi cael ei ddewis yn gontractwyr ar gyfer y prosiect yma.

Mae disgyblion adran iau Ysgol Gynradd Y Cymer wedi ymgyfarwyddo â'r cabanau dros dro ar safle Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Bydd y disgyblion yn aros ar y safle yma tra bod gwaith gwella yn cael ei gwblhau.

Delweddau cynnydd - Rhagfyr 2018

Cymmer Primary - 1
Cymmer Primary - 14
Cymmer Primary - 16
Cymmer Primary - 20
Cymmer Primary - 26
Cymmer Primary - 7