Skip to main content

Porth

 
Bydd adeiladau newydd yn cael eu hychwanegu at ysgol newydd 3-16 oed y Porth, a fydd yn agor ym mis Medi 2018. Bydd gwaith adnewyddu yn cael ei gwblhau ar y blociau sy'n bodoli'n barod a gwaith gwella yn cael ei wneud i ardaloedd allanol i ddisgyblion yn ogystal â chyfleusterau parcio ar y safle a bydd y cabanau yn cael eu tynnu oddi ar y safle. Bydd y gwaith yma'n caniatáu'r ysgol i ddarparu addysg mewn cyfleusterau sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif i blant drwy gydol eu bywydau ysgol.

Mae'r ysgol eisoes yn elwa ar waith a gafodd ei gwblhau yn gynharach yn y flwyddyn, gan gynnwys cyfleusterau dylunio a thechnoleg sydd wedi cael eu hailwampio, labiau Gwyddoniaeth a dosbarthiadau cyffredinol.

    

Mae cwmni adeiladu Dawnus yn darparu cylchlythyrau cyson er mwyn rhannu'r newyddion diweddaraf ynglŷn â'r cynllun â rhanddeiliaid.

Cliciwch yma i fynd i wefan yr ysgol

Argraff artist

Porth arial
Porth new shcool
Side view - Porth


Delweddau cynnydd - Medi 2018

21st-Century-Schools---Porth-Community-School-19
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-20
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-22
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-8
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-9
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-13