Skip to main content

Ysgol Gymuned Y Porth

 

Wedi'i hagor ym mis Medi 2018, mae gan ysgol newydd 3-16 oed y Porth adeiladau newydd, blociau wedi'u hadnewyddu, ardaloedd allanol gwell i ddisgyblion, cyfleusterau parcio ar y safle a chafodd y cabanau eu tynnu oddi ar y safle. Mae hyn wedi rhoi amgylchedd dysgu gwych newydd, sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif, i ddisgyblion y Porth.

Mae'r ysgol eisoes wedi elwa ar waith a gafodd ei gwblhau yn 2017, gan gynnwys cyfleusterau dylunio a thechnoleg sydd wedi cael eu hailwampio, labiau Gwyddoniaeth a dosbarthiadau cyffredinol.

    

Cliciwch yma i fynd i wefan yr ysgol

Argraff artist

Porth arial
Porth new shcool
Side view - Porth

Lluniau o'r Prosiect – Medi 2018

21st-Century-Schools---Porth-Community-School-19
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-20
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-22
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-8
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-9
21st-Century-Schools---Porth-Community-School-13