Skip to main content

Canolfan Tai, Pen-Y-Graig

 
Symudodd disgyblion o'u hysgol bresennol i adeilad Ysgol yr Eos, a oedd wag pan symudodd disgyblion presennol i ysgol 3-16 oed newydd, Ysgol Gymuned Tonyrefail, o fis Medi 2018.