Skip to main content

Nhonyrefail

 

Agorodd Ysgol Gymuned Tonyrefail 3-19 oed ym mis Medi
2018 – gan groesawu disgyblion o Ysgol Gyfun Tonyrefail ac Ysgol Gynradd Tonyrefail. Mae'r adeilad Fictoraidd Rhestredig Gradd II wedi'i ailfodelu, yn ogystal â dau adeilad newydd sbon sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif – un ar gyfer y cyfnod cynradd ac uwchradd

Cafodd adeiladau'r ysgol eu cwblhau erbyn y Gwanwyn, 2019. Roedd y prosiect hefyd yn cynnwys dymchwel adeiladau'r ysgol uwchradd, a darparu maes parcio a chaeau chwarae.

Mae'r ysgol wych newydd yn rhan o fuddsoddiad £44 miliwn ehangach mewn Hamdden ac Addysg yn lleol. Mae cae chwaraeon 3G 'pob tywydd' newydd yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail gyfagos i'r ysgol a chymuned ei ddefnyddio, a hynny o ganlyniad i'r buddsoddiad. Yn ogystal â hyn, mae cyfleusterau addysgu arbenigol i gynnal dosbarthiadau Addysg Gorfforol yn y ganolfan.

Cwblhau'r ysgol

Argraffiadau artistiaid

y-pant-artist-impression-In

Tonyrefail birdseye side

artist-impression---y-pant

Adeilad Copa ac Adeilad Rhestredig

Tonyrefail Facilities - Classrooms - seating -  community~29resize
Tonyrefail Facilities - Classrooms - seating -  community~35resize
Tonyrefail Facilities - Classrooms - seating -  community ~4resize

Adeilad Enfys

Tonyrefail Primary external
Tonyrefail Primary hall
Tonyrefail Primary sports court outside
Tonyrefail Primary classroom
Tonyrefail Primary classroom 2
Tonyrefail Primary class