Skip to main content

Nhonyrefail

 

Mae disgwyl i'r ysgol 3-19 oed newydd yn Nhonyrefail agor yn 2018. Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud i gyflawni hyn yn cynnwys dymchwel pob adeilad ac eithrio'r adeilad Fictoraidd rhestredig sy'n cael ei adnewyddu, gwaith ailadeiladu yn yr Ysgol Uchaf, adeiladau newydd ar gyfer cyfnodau allweddol 1-5 a gwaith gwella'r cyfleusterau chwaraeon.

Bydd yr adeiladau newydd a gwaith adnewyddu i'r adeilad Fictoraidd rhestredig yn paratoi'r ffordd ar gyfer Addysg yr 21ain Ganrif o'r safon uchaf yn Nhonyrefail. Bydd y gwaith yma ochr yn ochr â gwaith datblygu cae pob tywydd 3G newydd yn Nhonyrefail sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio gan yr ysgol a'r gymuned leol, yn ogystal â chyfleusterau Addysg Gorfforol arbenigol newydd yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail gyfagos.

DIWEDDARIAD – adeilad uwchradd (Rhagfyr 2018) - Mae gwaith ar yr ysgol uwchradd wedi mynd rhagddo dros y tri mis diwethaf. Mae'r adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei ailfodelu ochr yn ochr ag adeilad ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae gwaith ar elfen uwchradd newydd yr ysgol yn ôl y rhaglen, a bydd gwaith dymchwel adeilad presennol yr ysgol uwchradd yn dechrau yn ystod gwyliau'r haf yn 2019. Bydd y lle yma yn cael ei ddefnyddio i ddarparu rhagor o lefydd parcio ar gyfer yr ysgol.

Mae'r cwmni adeiladu, Morgan Sindall, yn cynnal y gwaith hwn.

Argraff artist o'r tu allan i'r adeilad ysgol newydd

Argraff artist o'r tu mewn i'r ysgol newydd

Argraff artist o ardal gynradd Tonyrefail

Cwblhau'r ysgol

Argraffiadau artistiaid

y-pant-artist-impression-In

Tonyrefail birdseye side

artist-impression---y-pant

Delweddau cynnydd

Ysgol Gyfun - Rhagfyr 2018

tonyrefail 1
tonyrefail 2
tonyrefail 3

Ysgol Gynradd - Medi 2018

Tonyrefail Primary external
Tonyrefail Primary hall
Tonyrefail Primary sports court outside
Tonyrefail Primary classroom
Tonyrefail Primary classroom 2
Tonyrefail Primary class