Skip to main content

Ysgol Gyfun Treorci

 
Bydd Ysgol Gyfun Treorci yn elwa ar gyfleusterau newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif ar ôl i'r safle gael ei ailddatblygu gydag elfennau o waith adeiladu newydd a gwaith adnewyddu

Hyd yn hyn, mae'r gwaith sy'n cael ei gwblhau er mwyn gwella'r ysgol yn cynnwys ardal newydd sbon ar gyfer y chweched dosbarth, llyfrgell a dwy Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd newydd y bydd modd i'r ysgol a'r gymuned leol eu defnyddio.

Cafodd y gwaith ei gwblhau yn 2018/19, ac mae'r prosiect yn parhau i fynd rhagddo gyda gwaith adnewyddu'r bloc addysgu i greu adran gerdd newydd ac ystafelloedd dosbarth cyffredin.

Disgyblion yn Nhreorci bellach yn mwynhau cyfleusterau gwyddoniaeth newydd sbon

Mae Kier Construction yn darparu cylchlythyrau cyson er mwyn rhannu'r newyddion diweddaraf ynglŷn â'r cynllun â rhanddeiliaid.

Argraff artist o'r ysgol newydd

Argraff artist

Treochy Comprehensive School Image
Treochy Comprehensive School Investment Image

Delweddau cynnydd - Gorffennaf 2018

Treorchy Science Block - July 2018-11
Treorchy Science Block - July 2018-14
Treorchy Science Block - July 2018-21
Treorchy Science Block - July 2018-3
Treorchy Science Block - July 2018-6
Treorchy Science Block - July 2018-7