Skip to main content

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn

 
Bydd YGG Llwyncelyn yn ymestyn i adeilad Ysgol Babanod Llwyncelyn gerllaw, a fydd yn wag yn sgil y disgyblion yn symud i Ysgol Gymunedol y Porth. Bydd hyn yn darparu lleoedd cyfrwng Cymraeg ychwanegol yn yr ysgol.

Mae ystafelloedd dosbarth adeilad presennol YGG Llwyncelyn yn cael eu hadnewyddu, gan ddarparu cyfleusterau'r 21fed Ganrif, gan gynnwys sgriniau CTouch, dodrefn a goleuadau newydd. Bydd Cylch Meithrin y Porth yn defnyddio un ystafell ddosbarth, i ddarparu addysg y blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg ar y safle.

Yn y cyfamser, mae toiledau Ysgol Babanod Llwyncelyn yn cael eu gwella, ynghyd â pheth lleoedd parcio oddi ar y ffordd. Bydd y newid yn galluogi disgyblion YGG Llwyncelyn i gael mynediad at ardaloedd chwarae ychwanegol yn ogystal.

Delweddau cynnydd - Medi 2018

YGG Llwyncelyn Upgrade 2018 - Classrooms and toilets-19
YGG Llwyncelyn Upgrade 2018 - Classrooms and toilets-10
YGG Llwyncelyn Upgrade 2018 - Classrooms and toilets-9
YGG Llwyncelyn Upgrade 2018 - Classrooms and toilets-13
YGG Llwyncelyn Upgrade 2018 - Classrooms and toilets-3
YGG Llwyncelyn Upgrade 2018 - Classrooms and toilets-7