Skip to main content

Ysgol Gynradd Tonyrefail

 
Erbyn diwedd 2018, bydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn symud o'r adeiladau Fictoraidd ar School Street i safle presennol Ysgol Gynradd Tonyrefail ar Martin Crescent.

Mae'r Cyngor wedi penodi cwmni First Grade Furniture i gynnal y gwaith adnewyddu sylweddol sy'n cynnwys ailaddurno'r ysgol gyfan, gwella cyfleusterau dosbarthiadau ac ystafelloedd cymunedol ynghyd â gwaith trwsio allanol. Bydd hyn yn paratoi'r ffordd ar gyfer Addysg yr 21ain Ganrif trwy gyfrwng y Gymraeg ar safle newydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail.

Ar hyn o bryd mae First Grade Furniture yn ailaddurno ac yn ailfodelu rhannau o adeilad yr ysgol. Mae Gwasanaeth y Priffyrdd hefyd yn gweithio i wella draenio ar y safle a chreu ardal gollwng newydd ar gyfer bws mini yn y maes parcio. Bydd cylchlythyrau yn cael eu dosbarthu i drigolion er mwyn rhoi'r newyddion diweddaraf am y cynnydd.

Cliciwch yma i fynd i wefan yr ysgol

Delweddau cynnydd – Tachwedd 2018

YGG Tonyrefail - November 2018-12
YGG Tonyrefail - November 2018-15
YGG Tonyrefail - November 2018-16
YGG Tonyrefail - November 2018-18
YGG Tonyrefail - November 2018-22
YGG Tonyrefail - November 2018-8