Skip to main content

Ysgol Gynradd Tonyrefail

 

Erbyn diwedd 2018, symudodd YGG Tonyrefail o'r adeiladau Fictoraidd ar Stryd yr Ysgol i hen safle Ysgol Gynradd Tonyrefail ar Gilgant Martin (yn dilyn agor Ysgol Gymuned Tonyrefail).

Roedd y gwaith adnewyddu sylweddol wedi cynnwys ailaddurno'r ysgol gyfan, gwella cyfleusterau dosbarthiadau ac ystafelloedd cymunedol ynghyd â gwaith trwsio allanol. Mae hyn wedi paratoi'r ffordd ar gyfer Addysg yr 21ain Ganrif trwy gyfrwng y Gymraeg ar safle newydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail.

Gwellodd Gwasanaeth y Priffyrdd ddraenio ar y safle a chafodd ardal gollwng newydd ar gyfer bws mini ei chreu yn y maes parcio.

Cliciwch yma i fynd i wefan yr ysgol

Lluniau o'r Prosiect – Tachwedd 2018

YGG Tonyrefail - November 2018-12
YGG Tonyrefail - November 2018-15
YGG Tonyrefail - November 2018-16
YGG Tonyrefail - November 2018-18
YGG Tonyrefail - November 2018-22
YGG Tonyrefail - November 2018-8