Skip to main content

Ysgol Y Pant

 
O ganlyniad i waith ailddatblygu cyffrous ar Ysgol Gyfun y Pant, symudodd disgyblion i'w cyfleusterau gwych newydd ym mis Ionawr 2017. Gyda chymorth Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, roedd modd i'r Cyngor fuddsoddi £24.1 miliwn i wella'r amgylchedd a chyfleusterau dysgu sydd ar gael i ddisgyblion, staff a'r gymuned ehangach yn y Pant.

Mae'r cyfleusterau newydd yn cynnwys mannau addysgu gwyddoniaeth, celf, technoleg bwyd a dylunio a thechnoleg newydd; ystafelloedd dosbarth TGCh arbennig, darlithfa, ffreutur fodern, llyfrgell newydd, prif neuadd wych, cyfleusterau arbennig ar gyfer y chweched dosbarth, cae chwarae 3G sydd wedi'i lifoleuo ac Ardal Gemau Aml-ddefnydd (MUGA).

O ran y tu allan, cafodd hen lety ac ystafelloedd dosbarth symudol eu tynnu o'r safle a chafodd rhagor o ardaloedd chwarae yn yr awyr agored, gan gynnwys dau gae gwair ar gyfer pêl-droed a rygbi eu creu yn ystod 2018/19.

Argraff artist o'r ysgol newydd

Argraff artist o'r tu mewn i'r adeilad ysgol newydd.

Argraff artist

artist-impression---y-pant
Artist-Building---YPant
y-pant-artist-impression-In

Lluniau o'r Prosiect 

Y Pant School - externals -12
Y Pant - buildings
_V6A2185

 

Loose furniture and photography by bof.Loose furniture & photography by bof.

Pupil toilets

Dining hallLoose furniture & photography by bof.