Skip to main content
 

Rydyn ni’n gwrando ar blant mewn gofal. 

Dyma wahoddiad i gymryd rhan yn arolwg 'Dy Fywyd di, Dy Ofal di' yn 2018.

Mae arolwg ‘Dy Fywyd di, Dy Ofal di’ yn gofyn cwestiynau am eu bywydau a sut maen nhw’n teimlo i blant 4-18 oed sy’n derbyn gofal.

Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth mae pobl ifanc yn ei rhoi i ni i wella bywyd i’r holl blant sydd mewn gofal.

Llenwi arolwg – 4-7 oed

LLenwi arolwg - 8-11 oed

Llewni arolwg - 11-18 oed

Arolwg yn rhedeg o’r 1/2/2018 i'r 28/2/2018

Mae’r arolwg yma’n ddi-enw. Mae hynny’n golygu y byddwn ni ddim yn gwybod pwy wyt ti na phwy sy’n rhoi pa atebion i’r cwestiynau yn yr arolwg. Os oes gen ti unrhyw bryderon, neu os wyt ti eisiau help gyda rhywbeth, cofia ddweud.  

 

Os wyt ti eisiau help neu gefnogaeth, siarad â’th weithiwr cymdeithasol neu’r person sy’n dy helpu gyda’r arolwg.

Rwyt ti hefyd yn gallu ffonio ChildLine ar 0800 1111 neu ymweld â www.childline.org.uk Mae ganddyn nhw wasanaeth ffôn di-dâl a gwasanaeth sgyrsiau ar-lein sydd ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Comisiynydd Plant Cymru: Y Gwasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor  

Ffonia 0808 801 1000  neu 01792 765600

Tecstia 80800 am ddim (gan ddechrau dy neges â COM)

E-bostia: cyngor@complantcymru.org.uk