Skip to main content
 

Rydyn ni’n gwrando ar blant mewn gofal. 

Mae'n bleser mawr rhannu canlyniadau arolwg Dy Fywyd Di, Dy Ofal Di Rhaglen Bright Spots gyda chi. Ynghlwm â'r llythyr yma, mae: 

 adroddiad crynodeb

crynodeb Plant a phobl ifainc

Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth mae pobl ifanc yn ei rhoi i ni i wella bywyd i’r holl blant sydd mewn gofal.