Skip to main content

My Review Form Ages 12-17

             
 
 • Wyt ti’n bwriadu dod i'ch cyfarfod adolygu?
 • Hoffet ti gwrdd/siarad ag eiriolwr cyn dy gyfarfod adolygu?
 • Amdanaf fi
 • Oes gen ti lyfr Profiadau Bywyd neu wybodaeth a lluniau o bobl rwyt ti’n eu hadnabod?
 • Os na, wyt ti eisiau un?
 • Bywyd y Cartref
 • Wyt ti’n hapus yn dy gartref?
 • Wyt ti’n cydlynu’n dda â’r bobl sy'n byw gyda thi?
 • Os wyt ti'n symud cyn bo hir, wyt ti'n deall pam?
 • Wyt ti'n derbyn y cymorth sydd ei angen arnat ti i symud ymlaen?
 • Wyt ti'n meddwl bod y rheolau yn addas ar gyfer dy oedran?
 • Teulu a Ffrindiau
 • Wyt ti'n gweld dy ffrindiau a dy deulu'n ddigon aml?
 • Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth
 • Wyt ti
 • Fy mywyd i a'r ffordd rydw i'n teimlo amdano
 • Sut wyt ti'n teimlo'r rhan fwyaf o'r amser?