Skip to main content
 

Rhaglen Chwaraeon yn y Gymuned

Nod ein Rhaglen Chwaraeon Cymunedol yw darparu ystod o gyfleoedd i bobl o bob oedran a gallu, ledled Rhondda Cynon Taf. Mae’r rhaglen isod wedi’i datblygu ar y cyd ag amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chlybiau/grwpiau cymunedol. Ni sy'n cynnal rhai o'r sesiynau ac mae sesiynau eraill yn cael eu cynnal gan ein partneriaid. Dylai'r amserlen isod gynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, gan gynnwys taflen wybodaeth, tudalen we neu fanylion cyswllt i gael rhagor o fanylion. Os ydych chi'n dymuno cysylltu, ebostiwch. ChwaraeonRhCT@rctcbc.gov.uk

Dydd Llun | Dydd Mawrth | Dydd Mercher | Dydd Iau | Dydd Gwener | Dydd Sadwrn | Dydd Sul

Dydd Llun 

Olwyn Araf (Beicio i Ddechreuwyr)

Oedolion
Parc Gwledig Cwm Dâr
10.30am – 12:00pm
Taflen 

Criced Wicketz

7-13 oed

Canolfan Hamdden Abercynon

4:00pm – 5:00pm

Taflen

Gyda'r Hwyr yn y Parc

Oedolion

Trac Athletau Brenin Siôr V
6:00pm - 7:00pm
Taflen
Cadwch le ar y web
Cadwch le ar yr ap

Rygbi Cerdded Pont-y-clun

Oedolion
Clwb Rygbi Pont-y-clun
6:30pm - 7:30pm
Taflen

Dydd Mawrth 

Camau i Famau

Oedolion

Canolfan Hamdden Rhondda Fach

10:00am 

Taflen

Pêl-droed 5 bob ochr

12-16 oed
Cae Porth 3G
4.30pm - 5.30pm
Taflen

Pêl-rwyd Cerdded

Oedolion
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Clwb Rhedeg Dragons Running

Oedolion
Canolfan Hamdden Sobell 
6:00pm – 7:00pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Clwb Rhedeg Resilient Runners

Oedolion
Ysgol Gymunedol Aberdâr
6:00pm – 7:30pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Rygbi Cerdded Clwb Rygbi Ffynnon Taf

Oedolion
Clwb Rygbi Ffynnon Taf
6.45pm - 7.45pm
Taflen

Dydd Mercher

Rygbi Cerdded Pont-y-clun

Oedolion

Parc Pont-y-clun

10:00am – 11:00am

Taflen

Pickleball

Oedolion
Canolfan Hamdden Abercynon
10:00 – 11am
01443 570022
Taflen

Camau i Famau

Oedolion
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen
11.15am - 12.15pm
Taflen 

Pêl-rwyd Cerdded

Oedolion
Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Gyda'r Hwyd yn y Parc

Oedolion
Parc Coffa Ynysangharad 
6:00pm – 7:00pm
Taflen
Cadwch le ar y web
Cadwch le ar yr ap

Dydd Iau

Mamau a Phramiau

Oedolion
Stadiwm Ron Jones
1.20pm - 2.00pm
Taflen 

Rygbi Cerdded

Oedolion
Iard Chwarae, Treorci
2:00pm – 3:00pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Pêl-droed Cerdded

Oedolion
Cae Pob Tywydd 3G Clwb Rygbi Abercwmboi
6:00pm – 7:00pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Clwb Rhedeg Dragons Running

Oedolion
Canolfan Hamdden Sobell 
6:00pm – 7:00pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Clwb Rhedeg Resilient Runners

Oedolion
Ysgol Gymunedol Aberdâr
6:00pm – 7:30pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Pel-droed Cerdded Merched 'Hot Steppers'

Oedolion
Ely Valley Miners, Tonyrefail
7.00pm - 8.00pm
Taflen

Dydd Gwener

Pêl-droed Cerdded

Oedolion

Cae 3G Abercynon

10:00am – 11:00am

Taflen

Pickleball

Oedolion
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref
10:00am – 12:00pm
07980 875861
Taflen

Pêl-droed 5 bob ochr

12-16 oed
Cae 3G Aberpennar
4:30pm – 5:30pm
Taflen

All Stars & Dynamos Criced

5-8 oed & 8-11 oed
Clwb Criced Porth 
6.00pm
Taflen

Rygbi Cerdded

Oedolion
Cae Pob Tywydd 3G Clwb Rygbi Abercwmboi
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Dydd Sadwrn

Pontypridd parkrun

Parc Coffa Ynysangharad 
9:00am
Taflen
Rhagor o fanylion

Aberdâr parkrun

Parc Aberdâr
9:00am
Taflen
Rhagor o fanylion

Pêl-droed Sêr Bach

2-3 oed& 4-6 oed
Iard Chwarae, Treorci
10:15am ac 11.15am
Taflen
Rhagor o fanylion

Rygbi Cerdded Clwb Rygbi Ffynnon Taf

Oedolion
Clwb Rygbi Ffynnon Taf
11.00am - 12.00pm
Taflen

Dydd Sul

Pontypridd parkrun (Plant Iau)

4-14 oed
Parc Coffa Ynysangharad 
9.00am
Taflen
Rhagor o fanylion

Pêl-droed Sêr Bach Rygbi

2-3 oed & 4-6 oed
Iard Chwarae, Treorci
10:15am & 11.15am
Taflen
Rhagor o fanylion

Rasio Sglefrolio

Juniors & Oedolion
Canolfan Hamdden Abercynon
1:00pm ac 2:00pm
Taflen
Rhagor o fanlyion

 

Os ydych chi'n rhan o grŵp/clwb cymunedol sydd angen cymorth i hyrwyddo/datblygu sesiwn newydd neu bresennol ebostiwch ni. ChwaraeonRhCT@rctcbc.gov.uk!

Cyfleoedd eraill i wneud ymarfer corff:

Cadw lle ar ein sesiynau

Y ffordd fwyaf syml o gadw lle ar sesiynau Chwaraeon RhCT yw trwy ddefnyddio ap Hamdden am Oes. Cliciwch yma am ganllaw cam wrth gam. Os nad oes modd i chi ddefnyddio'r ap, cadwch le ar y wefan. Am gymorth o ran eich cyfrif neu fanylion mewngofnodi, e-bostiwch aelodaethhamdden@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 01443 562202 yn ystod oriau swyddfa.

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas