Skip to main content
 

Rhaglen Chwaraeon yn y Gymuned

Nod ein Rhaglen Chwaraeon Cymunedol yw darparu ystod o gyfleoedd i bobl o bob oedran a gallu, ledled Rhondda Cynon Taf. Mae’r rhaglen isod wedi’i datblygu ar y cyd ag amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chlybiau/grwpiau cymunedol. Ni sy'n cynnal rhai o'r sesiynau ac mae sesiynau eraill yn cael eu cynnal gan ein partneriaid. Dylai'r amserlen isod gynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, gan gynnwys taflen wybodaeth, tudalen we neu fanylion cyswllt i gael rhagor o fanylion. Os ydych chi'n dymuno cysylltu, ebostiwch. ChwaraeonRhCT@rctcbc.gov.uk

Cliciwch yma i weld yr amserlen lawn fel dogfen PDF.

Dydd Llun | Dydd Mawrth | Dydd Mercher | Dydd Iau | Dydd Gwener | Dydd Sadwrn | Dydd Sul

Dydd Llun 

Gyda'r Hwyr yn y Parc

Oedolion

Trac Athletau Brenin Siôr V
6:00pm - 7:00pm
Taflen

Rygbi Cerdded Pont-y-clun

Oedolion
Clwb Rygbi Pont-y-clun
6:30pm - 7:30pm
Taflen

Dydd Mawrth 

Pickleball

Oedolion
Canolfan Hamdden Llantrisant

10:00am – 11:00am
Taflen

Pêl-droed Cerdded

Oedolion
Cae 3G Abercynon
10:00am – 11:00am
Taflen

Camau i Famau - Ioga yn y dŵr

Oedolion

Canolfan Hamdden Sobell

11:15am - 12:00pm

Taflen

Pêl-droed 5 bob ochr

12-16 oed
Cae Porth 3G
4:30pm - 5:30pm
Taflen

Pêl-rwyd Cerdded

Oedolion
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Clwb Rhedeg Dragons Running

Oedolion
Aberdâr (Maes Parcio Duke Street)
6:00pm – 7:00pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Clwb Rhedeg Resilient Runners

Oedolion
Ysgol Gymunedol Aberdâr
6:00pm – 7:30pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Rygbi Cerdded Clwb Rygbi Ffynnon Taf

Oedolion
Clwb Rygbi Ffynnon Taf
6:45pm - 7:45pm
Taflen

Dydd Mercher

Rygbi Cerdded Pont-y-clun

Oedolion

Parc Pont-y-clun

10:00am – 11:00am

Taflen

Pickleball

Oedolion
Canolfan Hamdden Abercynon
10:00am – 11:00am
Taflen

Camau i Famau

Oedolion
Llys Cadwyn, Pontypridd
11:30am - 12:15pm
Taflen 

Bowlio Dan Do

Oedolion
Clwb Bowlio Dan Do Taf-Elai
12:00pm - 2:00pm
Taflen

Camau i Famau - Ffitrwydd ôl-enedigol

Oedolion
Canolfan Hamdden Sobell
1:00pm - 1:45pm
Taflen 

Pêl-rwyd Cerdded

Oedolion
Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Gyda'r Hwyd yn y Parc

Oedolion
Parc Coffa Ynysangharad 
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Pickleball

Oedolion
Canolfan Hamdden Llantrisant
7:00pm – 9:000m
Taflen

Pel-rwyd 'Back to'

Oedolion
Canolfan Chwaraeon Abercynon
7:00pm - 8:00pm
Taflen

 

Dydd Iau

Pickleball

Oedolion
Canolfan Hamdden Llantrisant
10:00 – 11:00am
Taflen

Rygbi Cerdded

Oedolion
Iard Chwarae, Treorci
2:00pm – 3:00pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Sglefrio Roller

Canolfan Hamdden Llantrisant
5:00pm – 6:00pm
Taflen

"Warriors" Pêl-rwyd Cerdded

Ysgol Uwchradd Pontypridd
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Pêl-rwyd Adloniadol

Oedolion
Neuadd Dâr, Aberdâr
6:00pm – 7:00pm
Taflen
E-bost maria.gill@wales.nhs.uk

Pêl-droed Cerdded

Oedolion
Cae Pob Tywydd 3G Clwb Rygbi Abercwmboi
6:00pm – 7:00pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Clwb Rhedeg Dragons Running

Oedolion
Aberdâr (Maes Parcio Duke Street)
6:00pm – 7:00pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Clwb Rhedeg Resilient Runners

Oedolion
Ysgol Gymunedol Aberdâr
6:00pm – 7:30pm
Taflen
Rhagor o fanylion

Pel-droed Cerdded Merched 'Hot Steppers'

Oedolion
Ely Valley Miners, Tonyrefail
7:00pm - 8:00pm
Taflen

 

Dydd Gwener

Pêl-droed Cerdded

Oedolion

Cae 3G Abercynon

10:00am – 11:00am

Taflen

Pickleball

Oedolion
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref
10:00am – 12:00pm
07980 875861
Taflen

Pêl-droed 5 bob ochr

12-16 oed
Cae 3G Aberpennar
4:30pm – 5:30pm
Taflen

Rygbi Cerdded

Oedolion
Cae Pob Tywydd 3G Clwb Rygbi Abercwmboi
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Pêl-droed i ferched 'Huddle'

7-12 oed
Cae 3G Aberpennar
6:00pm – 7:00pm
Taflen

 

Dydd Sadwrn

Pontypridd parkrun

Parc Coffa Ynysangharad 
9:00am
Taflen
Rhagor o fanylion

Aberdâr parkrun

Parc Aberdâr
9:00am
Taflen
Rhagor o fanylion

Rygbi Cerdded Clwb Rygbi Ffynnon Taf

Oedolion
Clwb Rygbi Ffynnon Taf
11:00am - 12:00pm
Taflen

Dydd Sul

Pontypridd parkrun (Plant Iau)

4-14 oed
Parc Coffa Ynysangharad 
9:00am
Taflen
Rhagor o fanylion

Rasio Sglefrolio

Juniors & Oedolion
Canolfan Hamdden Abercynon
1:00pm ac 2:00pm
Taflen
Rhagor o fanlyion

 

Os ydych chi'n rhan o grŵp/clwb cymunedol sydd angen cymorth i hyrwyddo/datblygu sesiwn newydd neu bresennol ebostiwch ni. ChwaraeonRhCT@rctcbc.gov.uk!

Cyfleoedd eraill i wneud ymarfer corff:

 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas