Skip to main content

Hafan

    

Yn unol â chyhoeddiad y Llywodraeth am 12:15 pm (19/10/20) - byddwn ni'n cau POB Canolfan Hamdden ddydd Gwener 23 Hydref am 6pm am bythefnos tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

Hoffen ni ddiolch i chi am eich cefnogaeth trwy'r cyfnodau ansicr hyn.
Fe welwn ni chi i gyd eto yn fuan!

Bydd yr holl daliadau aelodaeth ar gyfer Tachwedd 2020 yn cael eu lleihau o 1af Tachwedd i ystyried y cyfnod yma.
Bydd unrhyw daliadau blynyddol sy'n cael eu talu ymlaen llaw yn cael eu hymestyn 2 wythnos ar ôl cyfnod y cyfyngiadau.

Os oes gennych  chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch ein Prif Swyddfa Hamdden –

aelodaethhamdden@rctcbc.gov.uk 


Byddwn ni'n postio 'Ymarferion Gartref' newydd sbon ar yr AP Hamdden am Oes yr wythnos hon.

Diolch !
Cadwch yn  ddiogel,
Prif Swyddfa Hamdden am Oes

Download-Leisure-APP-cy
Leisure-Card-Promo-600x500
Mae pob aelodaeth wedi ei rhewi ar hyn o bryd. Bydd y manylion prisio yn dilyn y bwriad i ail-agor Hamdden am Oes o 10 Awst yn cael eu rhyddhau yn fuan
istock-running
Manylion y dosbarthiadau awyr agored sydd ar gael wrth i ni baratoi i ail-agor canolfannau, campfeydd a phyllau nofio, ac ailgyflwyno dosbarthiadau o 10 Awst
Leisure-Book-Online
Gweld sut i archebu a thalu am ein dosbarthiadau awyr agored
Sam--Sobell
Gweld y newidiadau a'r amserlenni ar gyfer ein canolfannau hamdden ar gyfer pan fyddwn yn ailagor