Skip to main content

Hafan

    

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod modd i gampfeydd, pyllau nofio a chanolfannau hamdden ail-agor o 10 Awst! Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni gan ddisgwyl y cyhoeddiad yma 

Rhagor o wybodaeth

Download-Leisure-APP-cy
Leisure-Card-Promo-600x500
Mae pob aelodaeth wedi ei rhewi ar hyn o bryd. Bydd y manylion prisio yn dilyn y bwriad i ail-agor Hamdden am Oes o 10 Awst yn cael eu rhyddhau yn fuan
istock-running
Manylion y dosbarthiadau awyr agored sydd ar gael wrth i ni baratoi i ail-agor canolfannau, campfeydd a phyllau nofio, ac ailgyflwyno dosbarthiadau o 10 Awst
Leisure-Book-Online
Archebu a thalu ar-lein
Mae aelodau Hamdden am Oes yn mwynhau mynediad unigryw i gadw lle ar-lein hyd at saith niwrnod ymlaen llaw.