Skip to main content

Hafan

Mae ein Canolfannau Hamdden am Oes yn ailagor yn araf deg. Bydd dosbarthiadau awyr agored yn cychwyn ledled y fwrdeistref sirol o 26 Ebrill. Bydd campfeydd a phyllau nofio yn agor o 3 Mai.  

 

Nodwch: mae Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda a Chanolfan Hamdden Llantrisant yn parhau i fod yn lleoliadau hollbwysig yn rhan o'r rhaglen brechu torfol ac felly fyddan nhw ddim yn ailagor yn y dyfodol agos. 

    
Download-Leisure-APP-cy
Leisure-Card-Promo-600x500
Mae pob aelodaeth wedi ei rhewi ar hyn o bryd. Bydd y manylion prisio yn dilyn y bwriad i ail-agor Hamdden am Oes o 10 Awst yn cael eu rhyddhau yn fuan
istock-running
Manylion y dosbarthiadau awyr agored sydd ar gael wrth i ni baratoi i ail-agor canolfannau, campfeydd a phyllau nofio, ac ailgyflwyno dosbarthiadau o 10 Awst
Leisure-Book-Online
Gweld sut i archebu a thalu am ein dosbarthiadau awyr agored
Sam--Sobell
Gweld y newidiadau a'r amserlenni ar gyfer ein canolfannau hamdden ar gyfer pan fyddwn yn ailagor