Skip to main content

Hafan

Join-Now-Button-Welsh    
Download-Leisure-APP-cy
Leisure-Card-Promo-600x500
Mae Aelodaeth Hamdden am Oes yn cynnig mynediad hamdden hollgynhwysol i'r naw canolfan.
Urban-Rebound-600x500
O ddosbarthiadau Erobeg Dŵr i Zumba, mae rhywbeth at ddant pawb
Leisure-Book-Online
Archebu a thalu ar-lein
Mae aelodau Hamdden am Oes yn mwynhau mynediad unigryw i gadw lle ar-lein hyd at saith niwrnod ymlaen llaw.
Adult-Swimming-600x500
Nofio yng Nghanolfannau Hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf
Kettlebell
DARE i roi cynnig ar ddosbarth newydd y mis hwn? Ewch ati i wella'ch cryfder cardiofasgwlaidd a thynhau'r corff gyda dosbarthiadau Pwysfocsio.
Kids-Parties-600x500
Dewch â'r teulu, eich cyfeillion, a'r bwyd. Byddwn ni'n darparu'r cyfleusterau - ac, wrth gwrs, yr hwyl!
Holiday-Activities-600x500
Mae pob canolfan hamdden yn cynnig mynediad am ddim yn ystod gwyliau'r ysgol.
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!