Skip to main content
 

Cronfa Ysgolion

Bydd y gronfa yma'n cefno giysgolion cynradd ac uwchradd fel bod modd iddyn nhw ddatblygu cyfleoedd chwaraeon allgyrsiol. Bydd hyn yn annog rhagor o blant i fod yn fwy heini yn fwy aml. Caiff ysgolion cynradd wneud cais am hyd at £250 a chaiff ysgolion uwchradd wneud cais am hyd at £500.

Bydd rhaid i ysgolion lenwi Adroddiad Cwblhau Cynllun. Rhaid i ysgolion lenwi a dychwelyd yr adroddiad yma yn ystod y flwyddyn ysgol. Fydd dim hawl gan ysgolion i wneud cais am unrhyw gronfa ysgolion nes iddo fe gael ei gwblhau. Cofiwch ystyried cynaliadwyedd prosiectau a phwysigrwydd gallu parhau ar ôl i'r cyllid gael ei wario.

Dyddiadau Cronfa Ysgolion 2022-23

Ceisiadau ar agor: 30 Ionawr 2023
Ceisiadau’n cau: 19 Chwefror 2023
Bydd pob ymgeisydd yn cael ei gysylltu ar ôl hanner tymor Hydref am ei gais.

I lawrlwytho telerau ac amodau, cliciwch yma

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma a'i dychwelyd wedi'i llenwi i Chwaraeon RhCT drwy e-bost Chwaraeonrhct@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu drwy'r post i Chwaraeon RhCT, Canolfan Chwaraeon Abercynon, Parc Abercynon, Abercynon, CF45 4UY

Fel arall, mae fersiwn ar-lein newydd o'r ffurflen gais ar gael yma: https://forms.gle/GYrnAsicNBAMjryi6

 

Astudiaethau Achos

Dyma rai esiamplau o brosiectau rydyn ni wedi’u cefnogi yn 2018-19.

 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas