Skip to main content
 

Cronfa Ysgolion

Mae ein Cronfa Ysgolion wedi'i chreu i gefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd i ddatblygu darpariaeth chwaraeon a gweithgareddau corfforol allgyrsiol yn eu hysgolion.  Mae modd i ysgolion cynradd wneud cais am hyd at £250 ymhob blwyddyn academaidd, ac mae modd i ysgolion uwchradd wneud cais am hyd at £500.

Ar ôl cynnal y cynllun, bydd gofyn i ysgolion gyflwyno ffurflen 'Cwblhau Cynllun', yn ogystal â gwaith papur arall. Cofiwch ystyried cynaliadwyedd prosiectau a phwysigrwydd gallu parhau ar ôl i'r cyllid gael ei wario.

Dyddiadau Cronfa Ysgolion 2021-22

Cylch 1

Ceisiadau ar agor: 4 Hydref 2021
Ceisiadau’n cau: 24 Hydref 2021
Bydd pob ymgeisydd yn cael ei gysylltu ar ôl hanner tymor Hydref am ei gais.

I lawrlwytho telerau ac amodau, cliciwch yma

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma a'i dychwelyd wedi'i llenwi i Chwaraeon RhCT drwy e-bost Chwaraeonrhct@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu drwy'r post i Chwaraeon RhCT, Canolfan Chwaraeon Abercynon, Parc Abercynon, Abercynon, CF45 4UY

Astudiaethau Achos

Dyma rai esiamplau o brosiectau rydyn ni wedi’u cefnogi yn 2018-19.

 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas