Skip to main content
 

Cronfa Ysgolion

Mae ein Cronfa Ysgolion wedi'i chreu i gefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd i ddatblygu darpariaeth chwaraeon a gweithgareddau corfforol allgyrsiol yn eu hysgolion.  Mae modd i ysgolion cynradd wneud cais am hyd at £250 ymhob blwyddyn academaidd, ac mae modd i ysgolion uwchradd wneud cais am hyd at £500.

Er mwyn gwneud cais am yr arian yma, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais cronfa ysgolion, gan esbonio beth yw cynllun eich prosiect a beth fydd effaith y prosiect o fewn yr ysgol. Er nad yw'n orfodol, rydyn ni'n annog ceisiadau sy'n targedu meysydd sy'n flaenoriaeth i ni. Dyma ein blaenoriaethau ar gyfer eleni:

  • Prosiectau Iechyd a Lles
  • Prosiectau sy'n gysylltiedig â'ch canlyniadau Arolwg ar Chwaraeon Ysgol
  • Annog Merched i Gymryd Rhan
  • Chwaraeon Cynhwysol
  • Llythrennedd Corfforol


Cofiwch fod cynaladwyedd y cynllun yn bwysig, felly ystyriwch sut y bydd eich cynllun yn parhau wedi i'r cyllid ddod i ben.

Os ydych chi'n derbyn cyllid oddi wrthon ni, bydd gofyn i chi lenwi ffurflen cwblhau prosiect er mwyn rhoi gwybod i ni sut aeth y prosiect. Bydd gofyn hefyd am unrhyw waith papur angenrheidiol. Fydd ysgolion sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol a heb gyflwyno adroddiad cwblhau prosiect ddim yn gymwys i wneud cais am arian eto tan eu bod wedi cyflwyno'r adroddiad.

Dyddiadau Cronfa Ysgolion 2019-20

Cyfnod cyflwyno cais yn dechrau: 9 Medi 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 7 Hydref 2019

I lawrlwytho telerau ac amodau, cliciwch yma

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma a'i dychwelyd wedi'i llenwi i Chwaraeon RhCT drwy e-bost Chwaraeonrhct@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu drwy'r post i Chwaraeon RhCT, Canolfan Chwaraeon Abercynon, Parc Abercynon, Abercynon, CF45 4UY

Astudiaethau Achos

Dyma rai esiamplau o brosiectau rydyn ni wedi’u cefnogi yn 2018-19

Sport RCT Case study August 2019 - Dolau - WELSH Sport RCT Case study August 2019 - Gwauncelyn - WELSH
Sport RCT Case study August 2019 - Penyrenglyn - WELSH Sport RCT Case study August 2019 - YGG Castellau - WELSH
Sport RCT Case study June 2019 - Llanharan Primary - WELSH Sport RCT Case study March 2019 - Hafod Primary ­ SEN project - WELSH

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas