Skip to main content
 

12 Diwrnod y Nadolig

Ym mis Rhagfyr, rydyn ni'n dod â 12 Diwrnod y Nadolig yn fyw gyda ein phumed blwyddyn o wobrau Nadolig.

Mae ein cystadleuaeth 12 Diwrnod y Nadolig yn dathlu gwaith da clybiau chwaraeon ledled Rhondda Cynon Taf. Mae pob clwb chwaraeon RhCT yn gymwys i gymryd rhan yn y gystadleuaeth lle bydd deuddeg enillydd lwcus yn cael anrheg Nadolig gynnar.

Mae modd i glybiau gymryd rhan yn y gystadleuaeth trwy glicio ar y botwm isod. Caiff clybiau chwaraeon gystadlu unwaith yn unig. Dyddiad cau y gystadleuaeth yw dydd Mercher 27 Tachwedd.

Bydd deuddeg enillydd yn cael eu dewis ar y dyddiadau canlynol: Rhagfyr 2, Rhagfyr 3, Rhagfyr 4, Rhagfyr 5, Rhagfyr 6, Rhagfyr 9, Rhagfyr 10, Rhagfyr 11, Rhagfyr 12, Rhagfyr 13, Rhagfyr 16 a Rhagfyr 17.

Byddwn ni'n cyhoeddi'r clwb sydd wedi ennill ar ein cyfrifon Facebook, Twitter a Instagram.

Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar hap a does dim sicrwydd bydd clybiau'n cael gwobr. Bydd yr wybodaeth sydd wedi'i nodi ar y ffurflen gais yn cael ei defnyddio i ddatblygu stori newyddion dda am bob un o'r clybiau sy'n ennill.

GYMRYD RHAN

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas