Skip to main content
 

12 Diwrnod y Nadolig

Dyma'r chweched flwyddyn i gystadleuaeth 12 Diwrnod y Nadolig gael ei chynnal. Mae hi wedi bod yn flwyddyn ryfedd ac anodd felly i adlewyrchu hynny, rydyn ni'n gwneud rhai newidiadau i'r gystadleuaeth. Eleni, bydd cystadleuaeth 12 Diwrnod y Nadolig yn dathlu'r pethau cadarnhaol sydd wedi digwydd ar draws ein cymunedau yn 2020.

Hoffen ni ddod â'r flwyddyn anodd yma i ben ar nodyn cadarnhaol. Helpwch ni i ddod o hyd i'r bobl arbennig sydd wedi cadw ein cymunedau'n heini ac yn feddyliol iach yn ystod y pandemig.

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd dros ben ond rydyn ni wedi gweld llawer o waith gwych yn cael ei wneud yn ein cymunedau a hoffen ni ddathlu'r bobl sy'n ei gefnogi.

A ddefnyddiodd rhywun o'ch clwb chwaraeon ffyrdd arloesol i'ch cadw chi'n heini? A wnaeth athro eich plentyn ei annog i symud yn ystod y pandemig? A welsoch chi 'hyfforddwyr cymunedol' yn dod o hyd i ffyrdd newydd o gadw pobl mewn cyswllt â'i gilydd trwy chwaraeon neu weithgaredd corfforol? A wnaeth rhywun o'ch clwb chwaraeon neu grŵp cymunedol rywbeth arbennig i helpu eraill?

Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar hap. Bydd enillydd yn cael ei ddewis ar y dyddiadau canlynol: 1 Rhagfyr, 2 Rhagfyr, 3 Rhagfyr, 4 Rhagfyr, 7 Rhagfyr, 8 Rhagfyr, 9 Rhagfyr, 10 Rhagfyr, 11 Rhagfyr, 14 Rhagfyr, 15 Rhagfyr a 16 Rhagfyr.

Byddwn ni'n cyhoeddi'r enillwyr ar ein cyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram.

Bydd yr wybodaeth sydd wedi'i nodi ar y ffurflen enwebu yn cael ei defnyddio i lunio stori newyddion dda am bob un o'r enillwyr. Cyflwynwch lun os oes modd, gan y bydd modd ei ddefnyddio pan fyddwn ni'n cyhoeddi'r enillydd. 

Dyddiad cau: Dydd Mercher 25ain Tachwedd - 5pm

GYMRYD RHAN

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas