Skip to main content
 

Caffi

Mae Caffi Black Rock ar gau am y tro ond bydd yn ailagor dan ofal rheolwyr newydd cyn gynted â phosibl. Cewch wybod cyn bo hir! Yn y cyfamser, cofiwch am y diodydd poeth a chacennau gwych a mwy sydd ar gael yn y caffi yn y Parc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd sydd wrth fynedfa Parc Gwledig Cwm Dâr.