Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Teithiau

 
Dyma ysbrydoliaeth i chi ar gyfer eich antur nesaf yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni wedi dod ynghyd â rhai o'n hoff weithgareddau ac atyniadau i'ch helpu chi i gynllunio'ch ymweliad. Rydyn ni hefyd wedi dewis ambell le i fwyta ac aros, er mwyn i chi adeiladu'ch profiad perffaith.

Mae modd i chi ddewis unrhyw gyfuniad o'n gweithgareddau ac aros am ba bynnag mor hir ag y dymunwch, gan sicrhau bod eich amser yn llawn cyffro ac antur.