Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Gwych ar gyfer Grwpiau!

O ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru, efallai bod rhai cyfleusterau ar gau, neu efallai eu bod nhw ddim y gweithredu yn ôl yr arfer oherwydd rhesymau diogelwch. Cofiwch wirio ymlaen llaw.

 

Royal-Mint-image-top-of-page

Profiad y Bathdy Brenhinol

Mae Rhondda Cynon Taf, sy'n cynnwys rhai o'r golygfeydd mwyaf mawreddog yn y DU, yn daith o ddim ond 20 munud mewn car o Gaerdydd, prifddinas Cymru. Mae Rhondda Cynon Taf yn agos at yr M4 ac mae'n cynnig atyniadau unigryw ar gyfer grwpiau gan gynnwys y Bathdy Brenhinol. Beth am gael golwg ar beth sy gan Rondda Cynon Taf i'w gynnig?

 

Transport-Bus

Sut i ddod o hyd i ni

Welsh-Mining-Museum

Gweithgareddau Grŵp y Mae Modd Cadw Lle Arnyn Nhw

Golf-Green

Gwyliau Golff a Theatr

Penderyn-Whisky

Ysbrydoliaeth amserlen

Mine-Mine-and-Vine-Welsh