Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Morwyn y Llyn

 

Llyn y Forwyn, yn nhref Glynrhedynog, yw cartref y ddewines, Nelferch, a briododd ddyn meidrol.

Llyn y Forwyn, Parc y Darren, Glynrhedynog

Pan dorrodd ei adduned i beidio â gofyn iddi am ei gorffennol, cafodd ei adael heb yr un geiniog ac wedi heneiddio llawer mwy na blynyddoedd eu priodas.

Mae ei hysbryd hi yn y llyn hyd heddiw, yn amlwg yn y tywyllwch lle mae'r clogwyni serth yn cau'r haul allan o'r lan.