Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Achlysuron yn y Parc

 
Gwybodaeth am yr Achlysuron a gaiff eu cynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad.
Welsh cakes
Stondinau bwyd, crefftau, sioeau, arddangosfeydd coginio a llawer yn rhagor!
Teddy bears picnic
Diwrnod llawn hwyl, gyda gemau, stondinau a gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer rhieni, cynhalwyr a phlant 5 oed ac iau.
park_run
Achlysuron Park Run a Junior Park Run

Mae'r Park Run  yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad bob bore Sadwrn am 9am. Mae hi'n ras 5k - allwch chi guro'r cloc?

Mae'r Junior Park Run  hefyd yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad bob bore Sul am 9am.  Mae hon yn ras 2k, a'r nod yw mwynhau. Dewch i ymuno â ni - ni waeth beth fo'ch gallu!

Santa at the Lido boxing day
Nofio Dydd Gŵyl San Steffan yn Lido Ponty

Dewch i nofio yn Lido Ponty ar ddydd Gŵyl San Steffan.  

Bydd modd i chi gadw lle wrth i'r Nadolig nesáu!