Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Bowlio

 
Cafodd y ddwy lawnt fowlio sydd yn y parc eu hagor yn swyddogol yn 1924, ac maen nhw'n dal i gael eu defnyddio heddiw. 
Pontypridd Park bowls
Lawnt Fowlio Parc Ynysangharad

Ar hyn o bryd, mae tri thîm yn cystadlu yma:

  • Tîm Bowlio Dynion Pontypridd
  • Tîm Bowlio Dynion Ynysangharad

Caiff gemau eu cynnal drwy gydol y tymor, sy'n dechrau ym mis Ebrill ac yn gorffen ym mis Medi.

Mae ein cyfleusterau yn cynnig profiad hamdden o ansawdd uchel, a gaiff ei gynnal a'i gadw'n dda a'i ganmol gan nifer fawr o bobl. Yn ogystal â hynny, mae grwpiau eraill o'r tu hwnt i'r ardal yn cynnal pencampwriaethau yma, fel Cymdeithas Fowlio Merched De Cymru a Sir Fynwy.

Gwybodaeth am y tîm bowlio a manylion ar gyfer cadw lle:

Pe hoffech chi gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ymuno â thîm bowlio neu pe hoffech chi drefnu lawnt ar gyfer eich tîm, ffoniwch: 01443 562202 a phwyso 2