Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Sinema Showcase

 

Heol yr Odyn, Parc Nantgarw CF15 7GX

Telephone-Icon 0871 220 1000

Sinema deuddeg sgrîn yn dangos y ffilmiau diweddaraf i gyd.

Sinema deuddeg sgrîn yn Nantgarw yw Sinema'r Showcase. Mae'n dangos y ffilmiau a'r achlysuron arbennig i gyd. Mae yno sain ddigidol Dolby, offer taflunio cydraniad 4k Sony, sgrîn X Plus, a system taflunio RealD 3D.

Mae dangosiadau ffilm hygyrch yn cynnwys rhai gyda disgrifiad sain ac isdeitlau. 

Yn ogystal â hyn, mae caffi Costa i'w gael yn y Sinema.