Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Teithiau beicio

 

Gweld llwybrau beicio lleol

Llwybr i'r Gymuned, Pentre'r Eglwys

Mae'r Llwybr i'r Gymuned, Pentre'r Eglwys, yn rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae'r Llwybr i'r Gymuned, Trefforest, yn cysylltu'r llwybr yma â'r llwybr Taith Taf (Llwybr 8).

Taith Cynon

Mae Taith Cynon yn dilyn Afon Cynon, o Hirwaun yn y gogledd i Abercynon yn y de.

Taith Taf

Yn rhan o Lwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, mae'r daith hyfryd yma yn mynd o Gaerdydd, trwy galon Rhondda Cynon Taf ac yn gorffen ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.