Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Llwybr i'r Gymuned, Pentre'r Eglwys

 
 
church-village-community-route-box

Yn rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, mae'r llwybr di-draffig yma'n rhedeg ochr yn ochr â ffordd osgoi Pentre'r Eglwys ac mae'n addas ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Mae'r llwybr yn wych ar gyfer taith gerdded neu feicio hamddenol ac mae'n cynnig golygfeydd cefn gwlad hardd a deniadol sy'n cynnwys coetiroedd hynafol, ffermydd a blodau gwylltion. Ar hyd y llwybr fe welwch chi nifer o fyrddau picnic, meinciau  a darnau diddorol o waith celf a byrddau gwybodaeth felly mae modd i chi gymryd seibiant fan hyn a fan draw i gael byrbryd sydyn neu ddysgu rhagor am yr ardal!

Mae modd cael mynediad at y llwybr 6km o wahanol leoliadau (edrychwch ar y daflen am fanylion), ond mae'n dechrau yn Cheriton Grove yn Nhon-teg ac yn gorffen ar Heol Llantrisant yn Cross Inn. Mae modd cyfuno taith ar y llwybr â thaith ar Lwybr Cymuned Trefforest sy'n mynd â chi i lwybr Taith Taf (Llwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol).

Dydy'r llwybr ddim yn addas ar gyfer bygis dwbl. Gatiau RADAR gydag allweddau ar gyfer mynediad.

  • Addasrwydd: Cerddwyr a beicwyr
  • Pellter: Tua 3.7 milltir / 6 km
  • Graddfa: Hawdd
  • Tirwedd: Tarmac
  • Hyd y daith: Tua 2 awr i gwblhau'r daith
  • Rhwystrau ‘K Barrier’ mewn sawl man (ddim yn addas ar gyfer bygis dwbl)
  • Gatiau RADAR – mynediad ag allwedd RADAR

Lawrlwytho:
Llyfryn Llwybr i'r Gymuned, Pentre'r Eglwys

Llwybrau cysylltiedig