Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr Penrhiwllech

 
 

Addasrwydd: Cerddwyr – pellter byr

Dare-Valley-Trails-Box

Mae Llwybr Penrhiwllech yn dilyn llwybr siâp bedol allan o'r cwm, yn dringo'n uchel i lwyfandir yr uwchdir a thros dir garw.

I gael copi o'r llyfryn Teithiau Cerdded Parc Gwledig Cwm Dâr, anfonwch e-bost i ParcGwledigCwmDar@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffoniwch 01685 874672.

Allwedd

  • Addasrwydd: Cerddwyr
  • Pellter: Tua 4 milltir / 6 km
  • Graddfa: Cymedrol
  • Tirwedd: Amrywiol
  • Hyd y daith: Tua 2 awr i gwblhau'r daith
  • Camfeydd/Sticlau: Oes

Lawrlwytho:
Parc Gwledig Cwm Dâr – Teithiau cerdded