Skip to main content

Llwybrau Cerdded

 

Darganfod llwybrau cerdded ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf

Crwydro Cwm Clydach

Cyfres o bedair taith gerdded yn crwydro cefn gwlad ardal Cwm Clydach.

Cylchol Pontypridd

O'r llwybr yma dros y bryniau cewch olygfeydd hyfryd o'r dref, yn ogystal â cherdded drwy goedydd hynafol, tir comin agored, rhostir, ffermdir, a ffridd.

Llwybr Cerdded Cylchol y Graig, Pontypridd

Dyma daith gerdded agored ag iddi olygfeydd godidog o Bontypridd. Ar adegau penodol o'r flwyddyn, mae clychau'r gog yn eu blodau a'r perthi yn frith o lus – heb anghofio'r ystod o adar wrth gwrs.

Llwybr Cerdded Treforest

Llwybr cerdded sy'n eich cyflwyno i hanes diddorol Trefforest.

Llwybr Tramffordd Richard Griffiths

Dyma daith gerdded syth ar hyd y dramffordd a adeiladwyd gan Dr Richard Griffiths yn 1809.

Llwybr Treftadaeth Aberdâr

Dilynwch Lwybr Cerdded Treftadaeth Aberdâr drwy ganol Tref Aberdâr i fwynhau hanes hynod ddiddorol y dref.

Llwybr Treftadaeth Llantrisant

Mae Llwybr Cerdded Treftadaeth Llantrisant yn cynnwys arlwy unigryw y dref, gan gynnwys Cerflun Doctor William Price, Castell Llantrisant a llawer yn rhagor.

Llwybr Treftadaeth Pontypridd

Camwch yn ôl mewn amser ar hyd Llwybr Treftadaeth Pontypridd, a darganfod pam mae Pontypridd yn dref farchnad fywiog a phrysur.

Llwybrau Cerdded Penderyn a Hirwaun

Dwy daith gerdded fendigedig gyda golygfeydd rhyfeddol o hardd o bentref Penderyn, sy'n cynnwys rhaeadr Sgŵd-yr-Eira.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr Cae Mawr

Mae Llwybr Cae Mawr yn eich arwain chi'n ddiarffordd trwy goetiroedd ac ar hyd llethrau'r cwm.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr Penrhiwllech

Mae Llwybr Penrhiwllech yn dilyn llwybr siâp bedol allan o'r cwm, gan ddringo i'r llwyfandir uchel a thros dirwedd garw.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr Penrhiwllech

Mae Llwybr Penrhiwllech yn dilyn llwybr siâp bedol allan o'r cwm, gan ddringo i'r llwyfandir uchel a thros dirwedd garw.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr y Bwllfa

Mae Llwybr Cerdded y Bwllfa yn llwybr cerdded cylchol ar lwybrau gwastad y cwm, ac mae llwybr byrrach ar gael ar gyfer cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn. Mae'r llwybr hygyrch tua milltir / 2 km

Taith Comin Pontypridd

Mae'r llwybr cerdded yma'n dilyn llwybrau ar draws tir comin uwchlaw Pontypridd ac mae'n galw heibio i nifer o nodweddion hanesyddol a naturiol.

Taith Gerdded Cefnffordd Morgannwg

Taith gerdded hirdeithiog golygfaol yn Ne Cymru yw Taith Gerdded Cefnffordd Morgannwg

Taith Gerdded Cwm Hafod

Llwybr cerdded cylchol â chyferbwyntiau i arwain y ffordd, tua 2.5 cilomedr o hyd. Mae'r llwybr yn dechrau ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda cyn dringo'n serth gyda golygfeydd godidog dros Gwm Rhondda Isaf a'r Parc Treftadaeth

Teithiau Cynllun Amgylchedd Coed-y-lan

Mae pum taith gerdded yn rhan o Gynllun Coed-y-lan – tair taith gerdded iachus a dwy daith gerdded natur i ysgolion.

Troedio Tiroedd Comin Llantrisant a'r Graig

Mae Llantrisant yn un o drefi hynaf y De. Mae hanes, tirwedd a bioamrywiaeth y dref i gyd yn dibynnu ar y naill a'r llall.