Skip to main content

Llwybrau Cerdded

 

Darganfod llwybrau cerdded ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf

Crwydro Cwm Clydach

Cyfres o bedair taith gerdded yn crwydro cefn gwlad ardal Cwm Clydach.

Cylchol Pontypridd

O'r llwybr yma dros y bryniau cewch olygfeydd hyfryd o'r dref, yn ogystal â cherdded drwy goedydd hynafol, tir comin agored, rhostir, ffermdir, a ffridd.

Llwybr Cerdded Treforest

Llwybr cerdded sy'n eich cyflwyno i hanes diddorol Trefforest.

Llwybr Tramffordd Richard Griffiths

Dyma daith gerdded syth ar hyd y dramffordd a adeiladwyd gan Dr Richard Griffiths yn 1809.

Llwybr Treftadaeth Aberdâr

Dilynwch Lwybr Cerdded Treftadaeth Aberdâr drwy ganol Tref Aberdâr i fwynhau hanes hynod ddiddorol y dref.

Llwybr Treftadaeth Llantrisant

Mae Llwybr Cerdded Treftadaeth Llantrisant yn cynnwys arlwy unigryw y dref, gan gynnwys Cerflun Doctor William Price, Castell Llantrisant a llawer yn rhagor.

Llwybr Treftadaeth Pontypridd

Camwch yn ôl mewn amser ar hyd Llwybr Treftadaeth Pontypridd, a darganfod pam mae Pontypridd yn dref farchnad fywiog a phrysur.

Llwybrau Cerdded Penderyn a Hirwaun

Dwy daith gerdded fendigedig gyda golygfeydd rhyfeddol o hardd o bentref Penderyn, sy'n cynnwys rhaeadr Sgŵd-yr-Eira.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr Cae Mawr

Mae Llwybr Cae Mawr yn eich arwain chi'n ddiarffordd trwy goetiroedd ac ar hyd llethrau'r cwm.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr Penrhiwllech

Mae Llwybr Penrhiwllech yn dilyn llwybr siâp bedol allan o'r cwm, gan ddringo i'r llwyfandir uchel a thros dirwedd garw.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr Penrhiwllech

Mae Llwybr Penrhiwllech yn dilyn llwybr siâp bedol allan o'r cwm, gan ddringo i'r llwyfandir uchel a thros dirwedd garw.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Llwybr y Bwllfa

Mae Llwybr Cerdded y Bwllfa yn llwybr cerdded cylchol ar lwybrau gwastad y cwm, ac mae llwybr byrrach ar gael ar gyfer cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn. Mae'r llwybr hygyrch tua milltir / 2 km

Taith Comin Pontypridd

Mae'r llwybr cerdded yma'n dilyn llwybrau ar draws tir comin uwchlaw Pontypridd ac mae'n galw heibio i nifer o nodweddion hanesyddol a naturiol.

Taith Gerdded Cefnffordd Morgannwg

Taith gerdded hirdeithiog golygfaol yn Ne Cymru yw Taith Gerdded Cefnffordd Morgannwg

Taith Gerdded Cwm Hafod

Llwybr cerdded cylchol â chyferbwyntiau i arwain y ffordd, tua 2.5 cilomedr o hyd. Mae'r llwybr yn dechrau ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda cyn dringo'n serth gyda golygfeydd godidog dros Gwm Rhondda Isaf a'r Parc Treftadaeth

Troedio Tiroedd Comin Llantrisant a'r Graig

Mae Llantrisant yn un o drefi hynaf y De. Mae hanes, tirwedd a bioamrywiaeth y dref i gyd yn dibynnu ar y naill a'r llall.