Skip to main content

Sut mae sefyll fel ymgeisydd?

Gallwch chi sefyll mewn etholiad fel ymgeisydd annibynnol neu fel ymgeisydd gwleidyddol ar ran grŵp / plaid. Os ydych chi'n aelod o blaid wleidyddol neu'n bwriadu ymuno neu sefyll fel aelod o blaid wleidyddol, bydd eu hasiantau yn gweithio i chi. Os ydych chi'n sefyll fel aelod annibynnol bydd angen i chi ofyn am gyngor gan wahanol asiantaethau.

I ddod yn gynghorydd, mae'n rhaid i chi'n enwebu'ch hun i sefyll yn yr etholiad. Oni bai bod lle gwag yn codi o fewn ward, cynhelir etholiadau ar ddydd Iau cyntaf mis Mai unwaith bob pump blynedd.

I sefyll mewn etholiad mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen enwebu. Mae'r ffurflenni yma ar gael o'r dudalen etholiadau sydd ar ddod perthnasol neu mae modd gofyn amdani drwy gysylltu â'r Gwasanaethau Etholiadol.

I sefyll fel ymgeisydd bydd angen i chi ddarparu:

  • Papur enwebu, wedi'i lofnodi gan 10 o etholwyr sydd wedi cofrestru yn y ward lle bydd yr ymgeisydd yn sefyll
  • Tystysgrif gan swyddog enwebu'r blaid, yn awdurdodi'ch ymgeisyddiaeth a'ch defnydd o ddisgrifiad ac arwyddlun y blaid
  • Caniatâd ysgrifenedig i'ch enwebiad

Rhaid dychwelyd pob dogfen i:

Gwasanaethau Etholiadol

Yr Hen Lys,

Stryd y Llys,

Pontypridd CF37 1JW