Skip to main content
Hafan>Y Cyngor>Cynghorwyr, Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Cynghorwyr, Pwyllgorau, a Chyfarfodydd

Councillors
Dod o hyd i’ch Cynghorydd lleol
Council-Committees

Gweld holl Bwyllgorau’r Adain Weithredol a’r Pwyllgorau sydd heb aelodau o’r Adain Weithredol.

Future-Council-Committee-Meetings

Gwybodaeth am gyfarfodydd pwyllgor sydd ar y gweill.

What-do-Councillors-do

Gwybodaeth am swyddogaeth Cynghorydd a sut y gall eich helpu chi.

Becoming-a-Councillor

Sut i ddod yn Gynghorydd yn eich ardal leol.

 

Community-Town-Councils-and-Councillors

Gweld eich Cynghorau a’ch Cynghorwyr cymuned lleol. 

Delegated-Decisions

Un o’r ffyrdd y caiff penderfyniad am Bolisi neu Wasanaeth ei symud yn ei flaen gan y Cyngor.

Councillors-Committees-and-Meetings

Lefelau taliadau cydnabyddiaeth a lwfansau sy’n cael eu pennu gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Publication-scheme
Darllenwch dudalen waith y Pwyllgor.

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau