Skip to main content

Aelodau o'r Cabinet

Arweinydd & Dirprwy Arweinydd

Y Cynghorydd MORGAN Andrew

Y Cynghorydd MORGAN Andrew

Date
Arweinydd y Cyngor
Y Cynghorydd WEBBER Maureen

Y Cynghorydd WEBBER Maureen

Date
Dirprwy Arweinydd / Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor

Aelodau o’r Cabinet

Y Cynghorydd NORRIS Mark A

Y Cynghorydd NORRIS Mark A

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol
Y Cynghorydd ROSSER Joy

Y Cynghorydd ROSSER Joy

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant
Y Cynghorydd BEVAN Robert

Y Cynghorydd BEVAN Robert

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu a Thai
Y Cynghorydd CRIMMINGS Ann

Y Cynghorydd CRIMMINGS Ann

Date
Aelod o’r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth
Y Cynghorydd HOPKINS Geraint E

Y Cynghorydd HOPKINS Geraint E

Date
Aelod o’r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg
Y Cynghorydd LEWIS Rhys

Y Cynghorydd LEWIS Rhys

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol
Y Cynghorydd LEYSHON Christina

Y Cynghorydd LEYSHON Christina

Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am baratoi polisïau yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n gyfrifol am wneud nifer o'r penderfyniadau mawr hynny ar sut mae'r Cyngor yn gwasanaethu'i drigolion.                   

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf gabinet – yn debyg i Lywodraeth San Steffan yn Llundain, a Llywodraeth Cymru yn y Senedd, ym Mae Caerdydd. Mae'r Cabinet yn cynnwys Aelodau Gweithredol sydd â chyfrifoldeb arbennig am wasanaethau'r Cyngor yn lleol.

Cysylltu â'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd

  • Oriau swyddfa: 01443 424199

I gael gwybod sut i gysylltu â nhw y tu allan i oriau swyddfa, ewch i:

Cysylltu ag Aelodau eraill o'r Cabinet

  • Oriau swyddfa: 01443 424065

Tu allan i oriau swyddfa: Ewch i dudalennau'r Aelodau o'r Cabinet

Cysylltu â Swyddfa'r Cabinet

I gysylltu â Swyddfa'r Cabinet, defnyddiwch un o'r dulliau canlynol:

Swyddfa'r Cabinet

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Y Pafiliynau
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn: 01443 424065

Ffacs: 01443 424004

Aelodau perthnasol o staff y Cyngor

  • Chris Bradshaw: Prif Weithredwr

  • Christian Hanagan: Cyfarwyddwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Democrataidd a Chyfathrebu

  • Emma Wilkins: Swyddog Busnes y Cabinet (yn darparu cymorth ysgrifenyddiaeth yng nghyfarfodydd y Cabinet)