Skip to main content

Y Newyddion Diweddaraf am Wasanaethau

Eisiau cael gwybod am yr holl newidiadau a gwasanaethau newydd sy'n effeithio ar breswylwyr?

Pam ddylech chi gofrestru?

Cyn bo hir byddwn ni'n rhannu'r newyddion diweddaraf ar ystod o faterion y Cyngor bydd efallai o ddiddordeb i chi. Efallai bydd y rhain yn cynnwys nodiadau atgoffa, rhybuddion a gwybodaeth am faterion megis newidiadau i ddiwrnodau casglu biniau a hysbysiadau gwastraff heb ei gasglu yn eich ardal chi. Bydd y rhestr o faterion yn cynyddu gydag amser a bydd modd i chi ddewis derbyn y newyddion diweddaraf ar y materion rydych chi wedi'u dewis.

I nodi eich diddordeb a chael yr wybodaeth ddiweddaraf, cliciwch ar y botwm isod. 

Sut ydyn ni'n defnyddio eich data chi?

I ddeall sut y bydd eich data chi'n cael eu defnyddio, darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd ar gyfer gwasanaeth Y Newyddion Diweddaraf am Wasanaethau. 

Nodwch eich diddordeb