Y Cyngor sy'n gyfrifol am gasglu Treth y Cyngor oddi wrth holl gartrefi'r ardal.

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Talu eich Treth y Cyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol
Oeddech chi'n gwybod bod ffordd lawer haws a diffwdan o dalu Treth y Cyngor? Chi sydd wrth y llyw wrth dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Mae talu trwy Ddebyd Uniongyrchol yn golygu:

  • Gallwch chi ddewis dyddiadau talu cyfleus;
  • Byddwch chi'n gwybod ymlaen llaw beth fydd y gost bob mis, felly, fydd dim angen i chi wastraffu amser yn y banc yn trefnu talu symiau gwahanol;
  • Cewch chi ad-daliad llawn ar unwaith gan eich banc os bydd y Cyngor, y Banc neu'r Gymdeithas Adeiladu yn gwneud camgymeriad;
  • Bydd hawl gennych chi i ganslo'r taliadau ar unrhyw adeg, drwy anfon llythyr i'ch Banc / Cymdeithas Adeiladu;
  • Fydd dim costau ychwanegol a bydd y cyfan yn digwydd yn awtomatig.

Mae'n hawdd sefydlu Debyd Uniongyrchol. Llenwch y Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol ar-lein. Bydd y cyfarwyddyd yn cael ei anfon yn syth, ac yn ddiogel, i'r swyddfa Treth y Cyngor. Bydd eich cyfrif Treth y Cyngor yn cael ei ddiweddaru'n awtomatig. Fydd dim ffurflen bapur i'w llenwi, dim stampiau i'w prynu a dim oedi. Manteisiwch ar y buddion hyn yn syth.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych chi am dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol, ffoniwch ni ar 01443 425002 a byddwn ni'n rhoi atebion i chi.

Talu ar-lein

Mae'n ddiogel, yn gyflym ac yn gyfleus.

Nodwch: I dalu ar-lein, bydd angen eich cyfeirnod Treth y Cyngor (sydd ar eich bil Treth y Cyngor) a cherdyn debyd neu gerdyn credyd.

Galw heibio

Gallwch chi dalu ag arian parod, siec, cerdyn debyd neu gerdyn credyd yn eich canolfan IbobUn agosaf.

Swyddfa'r Post

Gallwch chi hefyd dalu ag arian parod neu siec yn Swyddfa'r Post. Gwnewch y siec yn daladwy i ‘Cownteri Swyddfa'r Post Cyf’.

Treth y Cyngor

Tŷ Bronwydd,

Y Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9DL

Ffôn: 01443 425002
Ffacs: 01443 680505
Minicom: 01443 680708

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.