Treth y Cyngor

Pound-Sign 2
Talu Treth y Cyngor
Ffyrdd hawdd o dalu eich Treth Gyngor gan gynnwys taliadau Debyd Uniongyrchol.
Question-Mark
Faint yw fy nhreth Gyngor?
Darganfyddwch faint o Dreth Gyngor y dylech ei dalu
Question-Mark
Ynglŷn â Threth y Cyngor
Mae'r dreth gyngor yn cyfrannu at dreuliau rhedeg y Cyngor o ran darparu gwasanaethau i'r gymuned.
Tick
Rheoli eich cyfrifon ar-lein
Cofrestru neu reoli eich cyfrifon Treth y Cyngor ar-lein.
Poound-and-Tick

Cofrestrwch i dderbyn eich Treth y Cyngor trwy e-bost.

Info

Y bandiau prisio ar gyfer eich math o dŷ ac ardal.

Checking
See if you're eligible to pay less or if your property is exempt.
Question-Mark

I wneud yn siŵr eich bod chi'n talu'r swm cywir o Dreth y Cyngor, rhaid i chi ddweud wrthon ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau personol.

Premiymau Treth y Cyngor ar gyfer eiddo gwag ac ail gartrefi
Rydyn ni eisiau eich helpu i dalu Treth y Cyngor. Mae'n bosibl y gallwn ni baratoi trefniant talu sy'n fforddiadwy i chi. 
Mae gan y Cyngor garfan Twyll Corfforaethol benodol sydd â'r rôl o sicrhau cywirdeb a diogelwch ariannol yn ogystal â chynnal ymchwiliadau ar gyfer atal a datrys troseddau. Mae ei chylch gwaith yn pwysleisio Strategaeth Gwrth-dwyll, Llwgrwobrwyo a Llygru y Cyngor. 
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal adolygiad o ostyngiadau person sengl i bobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain.