Treth y Cyngor

Payment-Card
Talu ar-lein a chymorth i dalu eich bil.
Question-Mark
Cael gwybod faint mae Treth y Cyngor yn eich ardal chi.
Council-Tax-House
Mae'r dreth gyngor yn cyfrannu at dreuliau rhedeg y Cyngor o ran darparu gwasanaethau i'r gymuned.
Do-it-Online
Cofrestru neu reoli eich cyfrifon Treth y Cyngor ar-lein.
Do-it-Online

Gofrestru i dderbyn eich Treth y Cyngor trwy e-bost

Council-Tax-Bands
Bydd pob annedd yn derbyn bil Treth y Cyngor.
Discounts
Cael gwybod a oes hawl gennych chi i dalu llai neu a yw'ch eiddo yn ddi-dreth.
Council-Tax-House
I wneud yn siŵr eich bod chi'n talu'r swm cywir o Dreth y Cyngor, rhaid i chi ddweud wrthon ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau personol.