Cadwraeth

Conservation-areas
Yr ardaloedd cadwraeth yn Rhondda Cynon Taf ynghyd â'u lleoliadau ar fap.
Conservation
Yr adeiladau rhestredig yn Rhondda Cynon Taf ynghyd â'u lleoliadau ar fap.
Planning-Enforcement

Mae'n drosedd i dorri, difrigo, tocio neu ddiwreiddio coeden neu i ddifrodi/dinistrio coeden yn fwriadol heb ein caniatâd.

Conservation-areas

Mae gan y Cyngor cyfrifoldeb i adolygu a pharatoi cynigion er mwyn rheoli'i Ardaloedd Cadwraeth.