Skip to main content
Hafan>Trigolion>Rheoli Cynllunio ac Adeiladu

Rheoli Cynllunio ac Adeiladu

Planning-Applications
Cyflwyno cais / Gweld neu roi sylwadau ar gais cynllunio.
Building-Control
Gweld rheoliadau adeiladu a chyngor ar iechyd a diogelwch.
Urban-Design
Gwybodaeth am fwriad y Cyngor i godi safon dylunio.
Conservation
Gweld yr ardaloedd cadwraeth ac arweiniad ynglŷn ag adeiladau rhestredig.
Local-development-Plans
Gweld y CDLl sy'n gosod cynlluniau ar gyfer tai, gwaith, cyfleusterau cymunedol, a ffyrdd.
Community-Infrastructure-Levy
Gweld sut bydd cyfraniadau'r datblygwyr adeiladau yn cael eu defnyddio i greu seilwaith cymunedol.
Local-development-orders
Mae GDLl yn dileu'r angen i ddatblygiadau penodol gael caniatâd cynllunio ffurfiol (o fewn ffin benodedig)
Rhagor…
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau