O 1 Ebrill 2019, bydd ymgeiswyr yn talu ffi'r drwydded mewn dwy ran:
  • Rhan 1 – bydd y rhan yma'n cynnwys y costau rhesymol o weinyddu'r cais am drwydded a gwneud penderfyniad am y cais

a

  • Rhan 2 – bydd y rhan yma'n daladwy ar ôl i'r cais gael ei gymeradwyo a bydd yn cynnwys yr holl gostau rhesymol er mwyn i'r Cyngor barhau i gynnal gweithdrefnau rheoleiddio a gorfodi.  
Math o gaisTaliad wedi'i gymryd wrth gyflwyno caisTaliad wedi'i gymryd wrth gyflwyno'r drwydded

Cais newydd/Adnewyddu cais (cyflwyno ar ôl i'r drwydded gyfredol ddod i ben)

 

£420

£170 fesul aelwyd hyd at 12 uned, yna £50 fesul uned ar ôl hynny

Adnewyddu cais Tai Amlfeddianaeth (cais sydd wedi cael ei gyflwyno cyn dyddiad dod i ben y drwydded gyfredol)

 

 

£400

£140 fesul aelwyd hyd at 12 uned, yna £35 fesul uned ar ôl hynny

Newid deiliad trwydded neu reolwr yn ystod y broses drwyddedu

 

£30

Ddim yn berthnasol

Tynnu cais yn ôl

Bydd y ffi am dynnu cais yn ôl yn cael ei chyfrifo ar y pryd, yn seiliedig ar y gwaith sydd wedi cael ei wneud mewn perthynas â'r gwaith eisoes.

Gwaharddiad Dros Dro

Dim tâl

Ddim yn berthnasol

Diddymu eich trwydded

Dim tâl

Ddim yn berthnasol

Gostyngiadau sydd ar gael

Math o gaisGostyngiad

Adnewyddu cais Tai Amlfeddiannaeth cyn i'r drwydded bresennol ddod i ben – REMOVE THIS PLEASE

£200 oddi ar y ffi adnewyddu – REMOVE THIS PLEASE

Mae'r eiddo wedi'i achredu yn rhan o Gynllun Achredu Eiddo Trefforest

10% oddi ar y ffi gychwynnol neu'r ffi adnewyddu

Am ragor o wybodaeth am ffioedd, bwriwch olwg ar ein Polisi Ffioedd Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.