Data-protection-act

Mae'n darparu gwybodaeth am y ffordd y mae'r Cyngor yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol a'r ffyrdd rydyn ni'n amddiffyn eich preifatrwydd. 

How-to-vote

Mae'n darparu gwybodaeth am eich hawliau gwybodaeth gan gynnwys eich hawl i gael mynediad at yr wybodaeth bersonol y mae'r Cyngor yn ei dal amdanoch chi. 

Publication-scheme

Mae'n darparu gwybodaeth ar sut i godi pryder neu gwyno am y ffordd mae'r Cyngor yn trin eich gwybodaeth bersonol.

Info
Ceisiadau
am wybodaeth bersonol at ddibenion Troseddu a Threthiant
Data-protection-act
Mae'n darparu gwybodaeth am y ffordd y mae ysgolion yn RhCT yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol a'r ffyrdd maen nhw'n diogelu’ch preifatrwydd.