Skip to main content

Trwydded Llywodraeth Agored

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu data agored a bod yn dryloyw. Mae’r wybodaeth sydd ddim yn ymwneud ag unigolion rydyn ni’n ei chadw (ac eithrio logos) ar gael i bawb mewn fformat y mae modd ei ailddefnyddio.

Mae hawl gan unrhyw un ddefnyddio’r wybodaeth sydd wedi’i chyhoeddi ar y wefan yma. Does dim rhaid gofyn am ganiatâd. Fodd bynnag, rhaid i chi lynu at dermau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

ogl
ogl-symbol Mae’r holl gynnwys ar gael dan y Drwydded Llywodraeth Agored, oni nodir yn wahanol.