Skip to main content

Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 yn gosod dyletswydd statudol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i gofrestru marwolaeth, a threfnu angladd, unrhyw berson sydd wedi marw lle nad oes unrhyw deulu neu gyfeillion yn hysbys y mae modd iddyn nhw wneud y trefniadau angenrheidiol.

Mae'r Cyngor, ynghyd â llawer o awdurdodau lleol eraill, wedi wynebu'r profiad o gynnydd aruthrol mewn Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth (RhG) oddi wrth gwmnïau sy'n cynnig olrhain perthnasau agosaf unigolion sy'n cael eu claddu o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Mae'r Cyngor, yn ymateb i nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar y mater yma, wedi creu'r dudalen restr yma er mwyn gwneud yn gyhoeddus bob achos y mae'n ei gyfeirio at Gyfreithiwr y Trysorlys. Yn y ffordd yma, mae'r Cyngor wedi cyflawni ei rwymedigaeth o dan Adran 22 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (gwybodaeth y bwriedir ei chyhoeddi yn y dyfodol) ac fe fydd, o hyn ymlaen, yn gwrthod pob cais o’r fath, ac yn cyfeirio’r sawl sy’n gwneud cais i'r dudalen yma.

Angladdau Iechyd y Cyhoedd
EnwDyddiad MarwWedi'i gyfeirio at Gyfreithiwr y Trysorlys?
R D Rees 27.04.2022 No
G Howells 09.01.2022 No
D J Pincott 09.12.2021 No

J Morgan

10.11.2021

No

A Taylor

22.08.2021

No

A Nicholls

20.08.2021

Yes

P D G W Cotton

05.07.2021

No

J M Hodgetts

30.10.2020

Yes

N Jenkins

26.06.2020

No

A T Rees

18.06.2020

No

J Morgan

02.06.2020

No

J Kenrick

30.04.2020

No

E Andrews

29.03.2020

No

A Wiltshire

17.03.2020

No

C A N Barnett

17.03.2020

No

G B Champ

04.03.2020

Yes

S M Jones

04.03.2020

No

M L Powell

03.03.2020

No

V A Harvey

14.01.2020

No

P Beament

03.12.2019

No

R J Morgan

28.11.2019

No

E A Crane

08.11.2019

No

C Dixon

14.10.2019

Yes

P J Redman

10.08.2019

No

J James

19.02.2019

No

M L Plummer

16.01.2019

No

I Williams

11.11.2018

No

M J Evans

02.11.2018

No

P D Evans

25.10.2018

No

R Hunt

04.06.2018

No

K J George

30.04.2018

No

R Thomas

11.04.2018

Yes

D J Edmunds

16.01.2018

No

R F Payne

23.11.2017

No

R V Rowsell

05.10.2017

Yes

C W Peach

19.09.2017

No

D Protheroe

19.06.2017

No

A Johnson

22.05.2017

Yes

B Richards

10.05.2017

No

B D Pine

06.12.2016

No

E Winfield

30.10.2016

No

W H Hudson

16.09.2016

No

B Evans

21.03.2016

No

B H Bevan

09.12.2015

No

J M Legatt

24.05.2015

No

T Edwards

30.01.2015

No

R Shepherd

29.09.2014

Yes

C Beach

25.06.2014

No

T J Parry

22.12.2013

No

K Eldrige

12.11.2013

No

D Jones

15.07.2013

No

A Williams

17.07.2013

No

P Davies

23.03.2013

Yes

T W Davies

07.02.2013

No

P S Jenkins

23.05.2012

No

J O’Neil McCann

02.05.2012

No

A J Davies

14.04.2012

No

M Davies

16.11.2011

Yes

M M Lloyd

11.10.2011

Yes

P Marsh

05.11.2011

No

S Payne

10.10.2011

No

M Rigdon

26.04.2011

No

T R Daw

13.08.2011

No

Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae enwau a chyfeiriadau wedi cael eu golygu neu'u cadw yn ôl o dan y ddau esemptiad canlynol:

Adran 21  - Gwybodaeth sy'n hygyrch i'r ceisydd drwy ddulliau eraill

Er y gallaf gadarnhau fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (CBSRhCT) yn dal peth o'r wybodaeth y gofynnwyd amdani, nid yw'r Cyngor yn derbyn ei fod yn dal yr wybodaeth yn rhinwedd ei hawl ei hun, eithr ar ran Adran Cyfreithiwr y Trysorlys.  Mae modd cyrchu rhai manylion ystadau'r bobl hynny sydd wedi marw ac wedi cael eu trosglwyddo i Adran Cyfreithiwr y Trysorlys drwy wefan Cyfreithiwr y Trysorlys, neu ar y wefan Bona Vacantia.

Adran 31(1)(a) - Gorfodi'r Gyfraith (atal a datgelu troseddau)

Fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ddim yn datgelu manylion cyfeiriad i'r pau cyhoeddus lle maent yn perthyn i eiddo gwag yr ymadawedig gan y bydd yr eiddo yn debygol o fod yn wad, ac y gallai fod yn dal i gynnwys papurau ac eiddo personol yr ymadawedig.  Dyw'r Cyngor ddim yn credu y byddai er budd y cyhoedd i ddatgelu gwybodaeth sy'n perthyn i eiddo gwag cyn i Gyfreithwyr y Trysorlys gael diogelu asedau'i ystad.  Yn ychwanegol at hynny, byddai rhannu enw'r ymadawedig, a'i gymryd gyda gwybodaeth arall sydd ar gael yn rhwydd - hynny yw, rhestr etholwyr, cofnod yn y Llyfr Ffôn, gwefan 192.com, yn gwneud adnabod eiddo yn weddol hawdd