Caiff gwybodaeth am fonitro cydraddoldeb ei storio yn erbyn cofnodion yr holl weithwyr yn system wybodaeth cyflogres ac adnoddau dynol y Cyngor. Gofynnir am y wybodaeth yn ystod y cam recriwtio ac fe ' i defnyddir ar gofnod y cyfnod hwnnw. Mae ' r Cyngor hefyd yn annog cyflogeion i ddiweddaru ' r wybodaeth hon drwy gydol eu cyflogaeth. Mae dadansoddiad ystadegol o ' r wybodaeth wedi ' i gynnwys yn y ffeiliau canlynol ac mae ' n cynnwys holl weithwyr y cyngor gan gynnwys athrawon a gweithwyr mewn ysgolion.

31 Mawrth 2018 data monitro cydraddoldeb

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.