Skip to main content

Tresalem: Unedau Diwydiannol Modern

Cronfa'r UE: Buddsoddi yng Nghymru

Ariannwyd gan:
Blaenoriaeth Cysylltedd a Datblygu Trefol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 2014 - 2020. Gydag arian cyfatebol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Llywodraeth Cymru.

Robertstown Development

Disgrifiad o'r Prosiect: Mae'r prosiect yn ddatblygiad arfaethedig o 20 uned diwydiannol modern i'w hadeiladu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar safle yn Nhresalem, Aberdâr. Mae'r terasau o unedau yn gymysgedd o unedau traddodiadol a rhai hybrid sy'n amrywio o ran eu maint o 93m2 (1,000 troedfedd sgwâr) i 158m2 (1,700 troedfedd sgwâr)

Nodau ac Amcanion: Y prif amcan yw cynyddu'r cyfleoedd cyflogaeth drwy fuddsoddi mewn seilwaith lleol neu ranbarthol sydd wedi'i flaenoriaethu, gan gefnogi strategaeth economaidd drefol neu ranbarthol. Bydd hyn yn arwain at ragor o gyfleoedd cyflogaeth a thwf economaidd yn y rhanbarth.

 

Eurpean Regional Development Fund
RCT logo

For more information regarding European Funding please visit: www.gov.wales/eu-funds