Skip to main content

Sioe Ceir Clasur 2022

 
 
Date(s)
Dydd Sadwrn 18 Mehefin 2022
Cyswllt
www.rhonddaheritagepark.com
Disgrifiad
02

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn llawn bwrlwm y mis nesaf wrth i drefnwyr baratoi ar gyfer Sioe Ceir Clasur 2022. 

Mae penwythnos Sul y Tadau yn addo bod yn brysur yn Nhaith Pyllau Glo Cymru.

Bydd y Sioe Ceir Clasur, a gynhelir ar y cyd â Chlwb Ceir Clasur Morgannwg. yn cyrraedd y lleoliad arobryn ddydd Sadwrn 18 Mehefin.

Ar yr un diwrnod hefyd bydd Craft of Hearts yn cynnal ffair grefftau o'i gartref yn Nhaith Pyllau Glo Cymru. Mae'r siop yma'n gyn-enillwyr gwobr siop grefftau ledled y DU.

Bydd modd prynu nwyddau wedi'u gwneud â llaw, yn ogystal â gweld arddangosiadau byw o waith celf a chrefft Crafts of Hearts.

Ar ôl treulio amser yn edmygu'r ceir clasur a mwynhau'r ffair grefftau, beth am ymuno â ni ar gyfer Taith yr Aur Du? Dewch i gwrdd â’r dynion oedd yn lowyr. Byddan nhw'n eich tywys ar daith dan ddaear ac yn ôl mewn amser.

Ar ôl cael eich helmed glöwr, cewch gerdded o gwmpas safle hen lofa Lewis Merthyr, reidio DRAM i ben yr wyneb a chymryd rhan yn yr arddangosiadau rhyngweithiol. Yma, byddwch chi'n dysgu sut roedden ni’n arfer byw, gweithio, gwisgo ac ymlacio yng Nghwm Rhondda yn ystod cyfnod llewyrchus y pyllau glo.

Cewch ddysgu rhagor yn yr arddangosfa rad ac am ddim cyn mynd i Gaffi Bracchi am bryd o fwyd blasus neu damaid i aros pryd. Rhaid i chi flasu’r cacennau a'r coffi!

Bydd y Sioe Ceir Clasur yn cael ei chynnal rhwng 10am a 4.30pm. Mae'n costio £2 ac mae mynediad am ddim i blant dan 5 oed. 

Prynwch eich tocynnau ar gyfer y Sioe Ceir Clasur yma

Cadwch le ar daith dan ddaear yma