Skip to main content

Teithiau Aur Du

A ydych yn barod i gychwyn ar ein profiad Black aur?

 

Dilynwch hanes y glowyr a fu'n gweithio yng Nglofa Lewis Merthyr, yma yng nganol Cwm Rhondda - 'Cartref y Glo'.

RHP-Black-Gold-Exhibition
Miner-with-Lamp-in-the-courtyard
RHP-Lamp-Room
Miner-in-the-Mine-with-Kids
inside-the-mine-rhp
Miners-Shadow

Bydd tywyswyr yn eich arwain chi drwy eu hanes eu hunain fel cyn-lowyr. Does neb yn gwybod mwy am y diwydiant glo na nhw!

Bydd ein Teithiau Aur Du yn eich arwain chi drwy'r ystafell lampau gwreiddiol er mwyn casglu'ch helmed a lamp eich hun - a dyma fan cychwyn y stori. Gallwch chi bron â chlywed adlais y glowyr ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod gwaith. Mwynhewch straeon y tywyswyr wrth i chi gerdded drwy iard wreiddiol y lofa.

DRAM: Y Profiad Sinematig. Byddwch ymhlith y cyntaf i deithio ar y dram olaf o lo wrth iddo ymlwybro tua'r wyneb. Cydiwch yn dynn - efallai y cewch chi ambell ysgytiad a syrpreis ar eich taith.

Synnwch ar nendyrau'r gorffennol, sy'n cynnwys y Simnai ynghyd â'r Olwyn Pen Pwll â'r Offer Weindio gwreiddiol. Ewch i ymweld â'r ddau adeilad o'r 1800au, Tŷ'r Wyntyll a'r ddau Dŷ Weindio.

A diben pob taith yw cael cyfle i bori'r nwyddau yn y Siop Anrhegion Cymreig.

Teithiau Aur Du - Prisiau Mynediad

  • Oedolyn - £6.95
  • Plant - £5.75
  • Henoed - £6.25
  • Teulu 4 - £19
  • Grwpiau o 10+ person, ffoniwch 01443 682036

A ydych yn barod i gychwyn ar ein profiad Black aur?