Skip to main content

Teithiau Aur Du

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS:

Mae Taith Pyllau Glo Cymru, gan gynnwys teithiau tanddaearol a'r ganolfan ymwelwyr bellach ar gau.

 

Mae Ŵy-a-sbri y Pasg wedi'i ganslo. Byddwn ni'n cysylltu â'r sawl sy wedi prynu tocynnau er mwyn inni roi ad-daliad iddyn nhw.

Mae Caffi Bracchi ar gau. Byddwn yn rhoi gwybod pan fydd e'n ailagor.         

Ymwelwch â'r lleoliad teuluol sydd wedi ennill gwobrau!

 

Byddwch chi wedi’ch synnu gan ein taith dan ddaear, ein taith rithwir ar Dram a rhagor!

Miner-in-the-Mine-with-Kids
Dram-to-use

Trefnwch daith a mynd dan ddaear gyda'n tywyswyr sy’n llawn straeon difyr a ffeithiau diddorol. Mae ein teithiau yn addas ar gyfer y teulu i gyd. Mae plant ac oedolion wrth eu boddau’n rhoi helmed am eu pen cyn mynd yn y lifft i ddechrau’u hantur... Bydd Dram! y profiad sinematig, ar ddiwedd y daith. Mae’r daith rithwir gyffrous yma yn unigryw i Daith Pyllau Glo Cymru ac efallai y cewch chi ambell syrpreis ar eich taith ...

Mae dal llawer mwy i’w wneud ar ôl y daith!  Dyma rai o'r rhesymau mae gyda ni sgôr 5 seren ar Trip Advisor:

  1. Ewch i'n harddangosfeydd – oeddech chi'n gwybod bod glo o Gwm Rhondda yn cael ei ddefnyddio yn y Titanic?
  2. Ewch i Gaffi Bracchi a mwynhau pryd blasus neu efallai te prynhawn. (Mae gyda ni fwyd sawrus, melys ac wrth gwrs prydau poblogaidd i blant).
  3. Galwch heibio i’r siop siocled sydd wedi ennill gwobrau a mynd adre â siocled wedi'i wneud â llaw. **Gweithdai gwneud siocled hefyd ar gael**
  4. Os ydych chi’n caru crefftau, mae gyda ni gyfleuster arall sydd wedi ennill gwobrau ar y llawr cyntaf.  Ymwelwch â chanolfan grefftau 'Craft of Hearts' er mwyn prynu popeth yn ymwneud â chrefftau neu drefnu gweithdy crefftau.
  5. Mae ardal chwarae y Parth Ynni bob amser yn boblogaidd gyda'n hymwelwyr iau. Cofiwch eich bwced a rhaw!
  6. Ar ddiwedd y dydd, ymwelwch â’r siop anrhegion a mynd adre â rhywbeth i gofio’ch diwrnod allan gwych.

Costau ar gyfer Taith Aur Du yng nghwmni tywysydd:

  • Oedolion – £6.95
  • Plant – £5.75
  • Tocynnau Rhatach – £6.25
  • Teulu o 4 – £19

Ar gyfer grwpiau o 10 neu ragor, ffoniwch 01443 682036

A ydych yn barod i gychwyn ar ein profiad Black aur?