Skip to main content

Teithiau Aur Du

Rydyn ni ar agor! 6 thaith y dydd o ddydd Mawrth - dydd Sadwrn. Isafswm o 2 ac uchafswm o 8 ym mhob taith. Trefnwch eich Taith Dan Ddaear yr Aur Du yma

Sylwch ein bod ni'n defnyddio technoleg bresennol o wasanaeth Hamdden am Oes Cyngor RhCT i'ch galluogi i drefnu lle ar daith Taith Pyllau Glo Cymru ar-lein. Felly, mae gan y system gynnwys brandio Hamdden am Oes, ond peidiwch â phoeni, rydych chi'n trefnu'ch ymweliad â Thaith Pyllau Glo Cymru! Defnyddiwch eich rhif adnabod defnyddiwr Hamdden am Oes a chyfrinair i fewngofnodi a threfnu lle ar daith. Os nad oes rhif adnabod gyda chi, cewch chi ddilyn y cyfarwyddiadau ar y ddolen. Fel arall, cewch chi drefnu lle trwy ffonio 01443 682036.

Bydd modd mynd ar Daith yr Aur Du o ddydd Mawrth 18 Mai. Bydd 6 taith y dydd o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn. Dim ond teuluoedd neu deuluoedd estynedig sy'n cael mynd ar bob taith - rhaid cael o leiad 2 berson, ond dim mwy nag 8, ar bob taith.

Miner-in-the-Mine-with-Kids
Dram-to-use
Teithiau Aur Du

 

Rhyfeddwch at ein taith danddaearol, rhowch gynnig ar ein profiad rithwir 'Dram', a llawer yn rhagor!

Mae Taith yr Aur Du'n cael ei harwain gan ein tywyswyr a fu'n gweithio ym mhyllau glo Cwm Rhondda. Byddan nhw'n rhannu eu profiadau a'u straeon o weithio dan ddaear ac yn adrodd hanes yr Aur Du a gafodd ei gludo o Gwm Rhondda i weddill y byd.  Ar ddiwedd pob taith, bydd cyfle i chi neidio ar y DRAM! Ein dram lo rithwir yw hon. Byddwch chi'n cael eich syfrdanu!

Yn ystod eich ymweliad, beth am fynd ar daith am ddim o amgylch ein harddangosfeydd - a oeddech chi'n gwybod bod glo o Gwm Rhondda wedi tanio'r Titanic?

Ar hyn o bryd mae Caffi Bracchi yn gweithredu gwasanaeth pryd-ar-glud yn ogystal â byrddau yn yr awyr agored.

Galwch heibio i'r siop siocled arbennig ac ewch â siocled wedi'i wneud â llaw adref gyda chi! Ar agor nawr!

Os ydych chi'n caru crefftio, dewch i'r llawr cyntaf!  Dewch i Craft of Hearts i bori trwy'r deunyddiau crefftio (mae cyfyngiadau ar y nifer o bobl all ddod i mewn ar y tro) neu byddwch yn greadigol a chadw'ch lle mewn dosbarth crefftio o'ch dewis.

Prisiau Mynediad

Oedolion     £6.95

Plant           £5.10

Gostyngiad £5.55

Teulu          £17.50

Sylwch fod prisiau wedi'u gostwng dros dro oherwydd gostyngiad mewn TAW tan fis Medi 2021.