Skip to main content

Teithiau Aur Du

Yn anffodus bydd Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cau i'r cyhoedd o ddydd Gwener, 26 Medi am gyfnod amhenodol. Mae hyn er mwyn dilyn canllawiau'r Llywodraeth sydd newydd ddod i rym ynghylch Covid 19. 

 Bydd Crefft Calonnau a Chaffi Bracchi yn aros ar agor. 

Sylwch ein bod ni'n defnyddio technoleg bresennol o wasanaeth Hamdden am Oes Cyngor RhCT i'ch galluogi i drefnu lle ar daith Taith Pyllau Glo Cymru ar-lein. Felly, mae gan y system gynnwys brandio Hamdden am Oes, ond peidiwch â phoeni, rydych chi'n trefnu'ch ymweliad â Thaith Pyllau Glo Cymru! Defnyddiwch eich rhif adnabod defnyddiwr Hamdden am Oes a chyfrinair i fewngofnodi a threfnu lle ar daith. Os nad oes rhif adnabod gyda chi, cewch chi ddilyn y cyfarwyddiadau ar y ddolen. Fel arall, cewch chi drefnu lle trwy ffonio 01443 682036.*

Byddwch chi wedi’ch synnu gan ein taith dan ddaear, ein taith rithwir ar Dram a rhagor!

Miner-in-the-Mine-with-Kids
Dram-to-use

Trefnwch daith a mynd dan ddaear gyda'n tywyswyr sy’n llawn straeon difyr a ffeithiau diddorol. Mae ein teithiau yn addas ar gyfer y teulu i gyd. Mae plant ac oedolion wrth eu boddau’n rhoi helmed am eu pen cyn mynd yn y lifft i ddechrau’u hantur... Bydd Dram! y profiad sinematig, ar ddiwedd y daith. Mae’r daith rithwir gyffrous yma yn unigryw i Daith Pyllau Glo Cymru ac efallai y cewch chi ambell syrpreis ar eich taith ...

Mae dal llawer mwy i’w wneud ar ôl y daith!  Dyma rai o'r rhesymau mae gyda ni sgôr 5 seren ar Trip Advisor:

  1. Ewch i'n harddangosfeydd – oeddech chi'n gwybod bod glo o Gwm Rhondda yn cael ei ddefnyddio yn y Titanic?
  2. Ewch i Gaffi Bracchi a mwynhau pryd blasus neu efallai te prynhawn. (Mae gyda ni fwyd sawrus, melys ac wrth gwrs prydau poblogaidd i blant).
  3. Galwch heibio i’r siop siocled sydd wedi ennill gwobrau a mynd adre â siocled wedi'i wneud â llaw. **Gweithdai gwneud siocled hefyd ar gael**
  4. Os ydych chi’n caru crefftau, mae gyda ni gyfleuster arall sydd wedi ennill gwobrau ar y llawr cyntaf.  Ymwelwch â chanolfan grefftau 'Craft of Hearts' er mwyn prynu popeth yn ymwneud â chrefftau neu drefnu gweithdy crefftau.
  5. Mae ardal chwarae y Parth Ynni bob amser yn boblogaidd gyda'n hymwelwyr iau. Cofiwch eich bwced a rhaw!
  6. Ar ddiwedd y dydd, ymwelwch â’r siop anrhegion a mynd adre â rhywbeth i gofio’ch diwrnod allan gwych

Mae Café Bracchi ar agor i chi fwynhau pryd o fwyd blasus, ac mae mesurau cadw pellter ar waith, ynghyd â seddi tu allan/gwasanaeth ‘cludfwyd’.

Hoffi crefftau? Mae cwmni arall sydd wedi ennill gwobrau ar ein llawr cyntaf.  Ewch i Craft of Hearts i bori drwy eu hoffer crefftio (nifer cyfyngedig yn y siop ar yr un pryd) neu archebwch ddosbarth crefftio o'ch dewis ymlaen llaw

Mae man chwarae'r Parth Ynni ar gau ar hyn o bryd, ond mae modd i chi ymweld â'n Siop Anrhegion i brynu anrheg i gofio am eich ymweliad. Cofiwch fod mesurau hylendid llym ar waith ar hyd y safle er mwyn eich diogelwch

Prisiau Mynediad yn ystod Pandemig Covid 1

Er mwyn sicrhau eich diogelwch chi, bydd y tocynnau canlynol ar gael ar gyfer eich taith.

2 oedolyn - £13.90

3 oedolyn - £19.65

4 oedolyn - £25.40

5 oedolyn - £31.15