Skip to main content

Teithiau Aur Du

Ymwelwch â'r lleoliad teuluol sydd wedi ennill gwobrau!

 

Byddwch chi wedi’ch synnu gan ein taith dan ddaear, ein taith rithwir ar Dram a rhagor!

Miner-in-the-Mine-with-Kids
Dram-to-use
Engine---Shop---Cafe---21
Energy-Zone
WME-Schools-visit---Cymmer-Primary---GDPR-Approved-32
Cafe-March-2019-28

Trefnwch daith a mynd dan ddaear gyda'n tywyswyr sy’n llawn straeon difyr a ffeithiau diddorol. Mae ein teithiau yn addas ar gyfer y teulu i gyd. Mae plant ac oedolion wrth eu boddau’n rhoi helmed am eu pen cyn mynd yn y lifft i ddechrau’u hantur... Bydd Dram! y profiad sinematig, ar ddiwedd y daith. Mae’r daith rithwir gyffrous yma yn unigryw i Daith Pyllau Glo Cymru ac efallai y cewch chi ambell syrpreis ar eich taith ...

Mae dal llawer mwy i’w wneud ar ôl y daith!  Dyma rai o'r rhesymau mae gyda ni sgôr 5 seren ar Trip Advisor:

  1. Ewch i'n harddangosfeydd – oeddech chi'n gwybod bod glo o Gwm Rhondda yn cael ei ddefnyddio yn y Titanic?
  2. Ewch i Gaffi Bracchi a mwynhau pryd blasus neu efallai te prynhawn. (Mae gyda ni fwyd sawrus, melys ac wrth gwrs prydau poblogaidd i blant).
  3. Galwch heibio i’r siop siocled sydd wedi ennill gwobrau a mynd adre â siocled wedi'i wneud â llaw. **Gweithdai gwneud siocled hefyd ar gael**
  4. Os ydych chi’n caru crefftau, mae gyda ni gyfleuster arall sydd wedi ennill gwobrau ar y llawr cyntaf.  Ymwelwch â chanolfan grefftau 'Craft of Hearts' er mwyn prynu popeth yn ymwneud â chrefftau neu drefnu gweithdy crefftau.
  5. Mae ardal chwarae y Parth Ynni bob amser yn boblogaidd gyda'n hymwelwyr iau. Cofiwch eich bwced a rhaw!
  6. Ar ddiwedd y dydd, ymwelwch â’r siop anrhegion a mynd adre â rhywbeth i gofio’ch diwrnod allan gwych.

Dod yn fuan! Ystafell newydd sbon fel bydd modd i blant wisgo dillad o’r Oes Fictoria!  Gwisgwch ddillad o'r oes a fu a defnyddio’n ffrâm hunlun i dynnu llun!

Costau ar gyfer Taith Aur Du yng nghwmni tywysydd:

  • Oedolion – £6.95
  • Plant – £5.75
  • Tocynnau Rhatach – £6.25
  • Teulu o 4 – £19

Ar gyfer grwpiau o 10 neu ragor, ffoniwch 01443 682036

A ydych yn barod i gychwyn ar ein profiad Black aur?