Skip to main content

Cofrestru Ar-lein

 

Gan fod achlysur 2020 wedi bod yn gymaint o lwyddiant, bydd 1,000 o leoedd ychwanegol ar gael eleni ar gyfer yr achlysur rhithwir.

Mae hyn yn golygu bod 3,000 o leoedd ar gael. Bydd y lleoedd yn cael eu cyhoeddi fesul cam i sicrhau bod pawb yn cael cyfle teg i gael un, a hynny fel a ganlyn:

Dydd Llun 6 Medi: 1000 o Ieoedd - Cau

Dydd Llun 13 Medi: 1000 o Ieoedd - Archebwch eich lle ar-lein

Dydd Llun 20 Medi: 1000 o Ieoedd

Facebook-logo Twitter-Logo