Skip to main content

Gwybodaeth am achlysur nos galan

 

Amserlen yr Achlysur

Beth fydd yn digwydd yn yr achlysur?

Gwybodaeth am Wobrau'r Ras

Gwybodaeth am Wobrau'r Ras

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau cyffredin - ateb eich cwestiynau am Rasys Nos Galan

Cofrestru ar-lein: Gwybodaeth i Chi

Dod o hyd i atebion i'ch cwestiynau yma

Lillian Board Memorial Cup

Presented each year in memory and celebration of the life of former Nos Galan Mystery Runner, Lillian Board - the 'Golden Girl of British Athletics.'

Bernard Baldwin Memorial Cup

Presented each year in memory and celebration of the life of Nos Galan Road Races founder, Bernard Baldwin MBE.

Noddwyr yr Achlysur

Diolch i'n noddwyr 2019 – Prichard's, Trivallis ac Amgen Cymru

Hanes Nos Galan

Mae Rasys Nos Galan yn dathlu bywyd a chyflawniadau Guto Nyth Brân, sef rhedwr o Gymru. Cafodd y Ras ei sefydlu gan redwr lleol, Bernard Baldwin, yn 1958. Bydd y rhedwyr yn teithio 5km o amgylch Canol Tref Aberpennar.

Codi arian

Bob blwyddyn, mae Maer Rhondda Cynon Taf yn dewis pa elusennau i'w cefnogi yn ystod ei flwyddyn yn y swydd. Gallwch chi helpu i godi arian drwy lawrlwytho ffurflen noddi a rhedeg er budd yr elusennau a gafodd eu dewis eleni.

Gwybodaeth am Deithio a Pharcio

Byddwn ni'n darparu gwasanaeth Parcio a Theithio Nos Galan eto eleni. Bydd bws gwennol ar gael bob 10-15 munud rhwng 3.30pm a 9.30pm ar 31 Rhagfyr.

Hyfforddiant

Cynllun Rhedeg - o'r Soffa i 5k.

Gwybodaeth i Drigolion

Byddwn ni'n cynnal dathliadau Nos Galan rhwng 4.30pm a 8.30pm.

Ymweld â RhCT

Beth am wneud y gorau o'r achlysur dros y Flwyddyn Newydd? Dewch i aros yng nghanol cymoedd Rhondda Cynon Taf dros yr wŷl.

Telerau ac Amodau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cynnig hawl i gyrchu a defnyddio'r wefan hon ar sail y telerau ac amodau canlynol:

 

 BeMore-Active-Banner-WelshRCT-Invest-Welsh