Skip to main content

Gwybodaeth am achlysur nos galan

 

RasysNosGalan2023

Rasys Nos Galan 2023: Popeth sydd angen i chi'i wybod

Mae fideos llwybrau'r rasys ar gael i'w gwylio nawr

Mae llwybrau Rasys Nos Galan 2022 ychydig yn wahanol ac maen nhw ar gael i'w gweld yma:

Cwpan Coffa Lillian Board

Mae'r gwpan yn cael ei chyflwyno bob blwyddyn er cof am gyn-redwr dirgel Nos Galan, Lilian Board - Merch Euraidd Athletau Prydain. Fydd y gwpan ddim yn cael ei chyflwyno eleni gan ein bod ni'n cynnal her rithwir.

Cwpan Coffa Bernard Baldwin

Mae'r cwpan fel arfer yn cael ei gyflwyno bob blwyddyn yn y Rasys Nos Galan er cof am sylfaenydd yr achlysur, Bernard Baldwin MBE.

Noddwyr yr Achlysur

Diolch i'n noddwyr ar gyfer 2023 - Prichard's, Trivallis, Nathaniel Cars ac Amgen Cymru.

Hanes Nos Galan

Mae Rasys Nos Galan yn dathlu bywyd a chyflawniadau Guto Nyth Brân, sef rhedwr o Gymru. Cafodd y Ras ei sefydlu gan redwr lleol, Bernard Baldwin, yn 1958. Bydd y rhedwyr yn teithio 5km o amgylch Canol Tref Aberpennar.

Codi arian

Bob blwyddyn, mae Maer Rhondda Cynon Taf yn dewis pa elusennau i'w cefnogi yn ystod ei flwyddyn yn y swydd. Gallwch chi helpu i godi arian drwy lawrlwytho ffurflen noddi a rhedeg er budd yr elusennau a gafodd eu dewis eleni.

Hyfforddiant

Cynllun Rhedeg - o'r Soffa i 5k.

Telerau ac Amodau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cynnig hawl i gyrchu a defnyddio'r wefan hon ar sail y telerau ac amodau canlynol:

 

 BeMore-Active-Banner-Welsh Leaders-Blog-Promo-Banner-Welsh