Skip to main content

Gwybodaeth am achlysur nos galan

 

Cofrestru ar-lein: Gwybodaeth i Chi

Dod o hyd i atebion i'ch cwestiynau yma

Cwpan Coffa Lillian Board

Presented each year in memory and celebration of the life of former Nos Galan Mystery Runner, Lillian Board - the 'Golden Girl of British Athletics.' There will be no cup this year due to it being a virtual challenge

Cwpan Coffa Bernard Baldwin

Mae'r cwpan fel arfer yn cael ei gyflwyno bob blwyddyn yn y Rasys Nos Galan er cof am sylfaenydd yr achlysur, Bernard Baldwin MBE.

Noddwyr yr Achlysur

Diolch i'n noddwyr 2019 – Prichard's, Trivallis ac Amgen Cymru

Hanes Nos Galan

Mae Rasys Nos Galan yn dathlu bywyd a chyflawniadau Guto Nyth Brân, sef rhedwr o Gymru. Cafodd y Ras ei sefydlu gan redwr lleol, Bernard Baldwin, yn 1958. Bydd y rhedwyr yn teithio 5km o amgylch Canol Tref Aberpennar.

Codi arian

Bob blwyddyn, mae Maer Rhondda Cynon Taf yn dewis pa elusennau i'w cefnogi yn ystod ei flwyddyn yn y swydd. Gallwch chi helpu i godi arian drwy lawrlwytho ffurflen noddi a rhedeg er budd yr elusennau a gafodd eu dewis eleni.

Hyfforddiant

Cynllun Rhedeg - o'r Soffa i 5k.

Telerau ac Amodau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cynnig hawl i gyrchu a defnyddio'r wefan hon ar sail y telerau ac amodau canlynol:

 

 BeMore-Active-Banner-Welsh Leaders-Blog-Promo-Banner-Welsh