Skip to main content

Ffurflen gais myfyriwr profiad gwaith

 
  • Manylion Personol
    Gall Cyngor Rhondda Cynon Taf drefnu profiad gwaith fel rhan o'n tasg gyhoeddus i'ch helpu ennill sgiliau cyflogaeth gwerthfawr. Bydd eich cais yn cael ei delio gyda’r Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant y Cyngor a gellir ei rannu gydag adrannau eraill y Cyngor i ddod o hyd i leoliad profiad gwaith addas. Os hoffech chi ddysgu mwy am sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth, darllenwch y 'Hysbysiad Preifatrwydd Profiad Gwaith ac Internship' a ‘thudalennau diogelu data'r Cyngor’, neu cysylltwch â Julie Williams ar 01443 570035.
  • Llenwch y ffurflen ganlynol mor gywir a chyflawn â phosibl er mwyn inni brosesu eich lleoliad. Dewiswch 3 opsiwn ymhlith y gwasanaethau canlynol.